Project Description

Володимир Носік

Володимир Носік

Радник з питань аграрного та земельного права
V.Nosik@evris.law

Радник з питань аграрного та земельного права

Володимир має величезний тривалий успішний досвід роботи в якості юрисконсульта та експерта в різних державних та неурядових українських та іноземних фондах і програмах. Його практичні навички поєднувалися з педагогічним досвідом у найвідоміших українських інститутах.

Напрями його наукової та практичної діяльності – інвестиційне, аграрне, земельне, природоресурсне, екологічне, земельне порівняльне право.

Серед проектів, в яких він брав участь, наступні: Програма підтримки сільського господарства та розвитку сільських районів (ARDS) в Україні/«Кемонікс Інтернешнл Інк.» (Chemonics International Inc.) (Агенція США з міжнародного розвитку USAID); Агенція США з міжнародного розвитку USAID/Програма лідерства в галузі економічного управління (ЛЕУ) / ОО «CASE Україна»; Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами; проект «Місцеві інвестиції та національна конкурентоспроможність (LINC)/«Кемонікс Інтернешнл Інк.» (Chemonics International Inc.) (Агенція США з міжнародного розвитку USAID); Місцевий економічний розвиток в Україні (МЕРУ) / «Кемонікс Інтернешнл Інк.» (Chemonics International Inc.) (Агенція США з міжнародного розвитку USAID) тощо.

Протягом своєї кар’єри Володимир був членом наступних організацій: Комісія Верховної Ради України з питань агропромислового комплексу; Українська наукова рада Вищого арбітражного суду; Підкомісія з питань аграрної політики при Президенті України; Науково-консультаційна рада Верховного суду України; Українська адвокатська асоціація; Комітет Верховної Ради України з питань сільського господарства та земельної політики; Національна академія правових наук України.

Має понад 230 публікацій у профільних виданнях.

Відповідна практика: Інвестиції