ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОЛІТИКУ ОБРОБКИ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Заповнення форми на Сайті з персональними даними і відправка для ЕВРІС повідомлення є Вашою згодою з цим Положенням про політику обробки та захисту персональних даних (далі – «Положення»).

ТОВ «ЮФ «ЕВРІС» (надалі – «ЕВРІС») відповідально ставиться до права на конфіденційність персональних даних кожного відвідувача сайту evris.law (надалі – «Сайт») і зобов’язується вживати заходи із захисту будь-якої персональної інформації, яку Ви надаєте нам.

У своїй роботі ЕВРІС дотримується всіх чинних законів щодо захисту конфіденційності та безпеки персональних даних.

У Політиці конфіденційності ЕВРІС викладено підхід до безпеки персональних даних: описані процедури зі збору, використання й захисту Ваших персональних даних, випадки, коли зібрані персональні дані можуть бути розкриті або передані іншим особам.

Політика конфіденційності застосовується лише до персональних даних, що збираються на Сайті.

Це Положення визначає способи збору, обробки, використання та захисту персональних даних.

Це Положення є обов’язковим для застосування співробітниками ЕВРІС, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку із виконанням ними своїх обов’язків.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

Веб-сайт – Сайт: сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі Інтернет;

Знеособлення персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних до Вас;

КУКІС (COOKIES) – це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються веб-браузеру і зберігаються на Вашому пристрої (комп’ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого Ви відвідуєте Сайт);

Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг,  використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

Оператор – юридична особа, яка самостійно організує і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

Персональні дані – будь-які дані, за допомогою яких є можливим прямо або опосередковано Вас ідентифікувати (наприклад: ім’я, адреса електронної пошти тощо);

Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певного кола осіб;

Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу  до персональних даних будь-яким іншим способом;

Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

ХТО ЗБИРАЄ ІНФОРМАЦІЮ

Оператор, який одержує Вашу згоду на збирання, зберігання і обробку персональних даних і який є розпорядником Ваших персональних даних: власник Сайту – ТОВ «ЮФ «ЕВРІС», що є юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, з адресою реєстрації вул. Б. Хмельницького, 52, Київ, 01030, Україна.

Засоби для зв’язку:

e-mail: office@evris.law

телефон: +38 (044) 364-9191

Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності з дотриманням прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

evris.law — це сайт юридичної фірми, що знаходиться в Києві, в якій працюють талановиті та віддані юристи з креативним мисленням та системним підходом, відомі на ринку своєю високою ефективністю, коли йдеться про складні юридичні питання.

ПРО КОГО, ЯК І ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ ЗБИРАЄ ЕВРІС

ЕВРІС збирає лише ті персональні дані, які Ви надаєте нам добровільно.

Ми збираємо персональні дані (Ваше ім’я, адреса електронної пошти) і технічні дані – інформація про з’єднання і системна інформація.

Крім форми для даних, на Сайті встановлено систему веб аналітики Google Analytics. Інформація з системи веб аналітики збирається в автоматичному режимі і використовується для поліпшення роботи Сайту.

ДЛЯ ЧОГО ЕВРІС ЗБИРАЄ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ І ЯК ВОНИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Звертаємо Вашу увагу, що ми збиратимемо певні персональні дані виключно для цілей, пов’язаних із продуктами та послугами ЕВРІС, якими Ви дійсно користуєтеся чи маєте на меті скористатися.

Персональні дані, які ЕВРІС, з Вашого дозволу, зберіг, використовується, з наступною метою:

 • забезпечення надання Вам послуг;
 • зв’язку з Вами, в тому числі з питань сервісу;
 • надання відповідей на Ваші запитання та пропозицій стосовно нових продуктів і сервісів;
 • удосконалення послуг ЕВРІС;
 • встановлення особи;
 • дотримання вимог законодавства;
 • захисту прав,
 • безпеки (включаючи безпеку як співробітників Оператора, так і наших клієнтів та користувачів Сайту або наших послуг);
 • використання в процесі набору персоналу;
 • для інших цілей після Вашого попереднього дозволу.

Термін обробки персональних даних є необмеженим.

Ви можете в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора office@evris.law з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ЕВРІС – єдиний власник персональних даних, які зібрані на Сайті.

До персональних даних мають доступ деякі співробітники ЕВРІС, але тільки ті, які працюють з конкретним завданням, що вимагає доступу до персональних даних. З таких співробітників взято підписку про нерозголошення.

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

ЕВРІС використовує різні засоби безпеки, щоб гарантувати збереження Ваших персональних даних.

Всі персональні дані, які ми збираємо, в розумних межах захищені технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних.

Інформація, автоматично зібрана системами веб аналітики і пікселями ретаргетінга, належить відповідним сервісам і робота з ними регламентується політиками конфіденційності зазначених сервісів.

ЗАХИСТ ДІТЕЙ

Якщо Ви не досягли повноліття (18 років), то перед наданням ЕВРІС своїх персональних даних Вам потрібно отримати дозвіл на це своїх батьків (опікунів).

Якщо Ваші батьки (опікуни) захочуть отримати доступ до Ваших персональних даних, то вони можуть зв’язатися з ЕВРІС по електронній пошті office@evris.law.

ЕВРІС не проводить навмисного збору персональних даних у неповнолітніх без згоди їх батьків або опікунів.

Щоб відкликати раніше надану згоду або зробити запит на доступ, коригування, завантаження, блокування, видалення або заборону використання компанією ЕВРІС деяких або всіх персональних даних про Вас, а також обмежити використання компанією ЕВРІС Ваших персональних даних за певних обставин, Ваші батьки або опікуни можуть зв’язатися з нами по електронній пошті office@evris.law.

У разі виявлення персональних даних неповнолітніх, отриманих ЕВРІС без відповідного на це дозволу їх батьків (або опікунів) неповнолітніх, такі персональні дані будуть оперативно видалені.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТРЕТІМ ОСОБАМ

Ми не продаємо, не обмінюємо, не поширюємо і не передаємо персональні дані третім особам.

Персональні дані ніколи не будуть передані третім особам, за винятком випадків, коли цього прямо вимагає уповноважений державний орган (наприклад, на письмовий запит суду) на підставі закону.

ЕВРІС може надавати Ваші персональні дані на запит компетентних органів, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства.

Евріс залишає за собою право відповідно до вимог законодавства обмінюватися інформацією з приватними особами та державними органами з метою розслідування порушень закону.

Компанія може передавати знеособлену інформацію (дані, які не дозволяють ідентифікувати користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або підрядникам з метою кращого розуміння, яка реклама або послуги можуть зацікавити користувачів, поліпшення загальної якості та ефективності послуг на Сайті або сервісів.

У випадках передачі Ваших персональних даних, передбачених цим розділом Положення, інформування про передачу персональних даних залишається на розсуд ЕВРІС.

ВИКОРИСТАННЯ КУКІС (COOKIES)

На Сайті ми не використовуємо КУКІС (COOKIES).

ВАШІ ПРАВА

ЕВРІС доводить до відома Ваші права, що встановлені законодавством:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ ОБРОБКИ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ЕВРІС залишає за собою право змінювати Положення.

Актуальна версія Положення завжди буде доступна на цій веб-сторінці (див. дату оновлення в кінці сторінки), тому періодично повертайтеся на цю сторінку, щоби бути в курсі, які дані ми збираємо і як їх використовуємо.

У разі, якщо зміни будуть, на нашу думку, істотні, ЕВРІС надішле Вам окремий лист з оповіщенням. Проте, ми залишаємо за собою право не повідомляти Вас про зміни, якщо вони носять несуттєвий характер.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ви можете отримати будь-які роз’яснення з потрібних питань, що стосуються обробки Ваших персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти office@evris.law.

В Положенні будуть відображені будь-які зміни політики обробки та захисту персональних даних Оператором.  Політика діє безстроково до заміни її новою редакцією.

 

Редакція станом на 01.07.2019 р.