Постановою НБУ №48 було оновлено умови видачі ліцензій на використання іноземної валюти як засобу платежу.  Сергій Паперник, керівник практики банківського і фінансового права та напрямку FinTech, надає відповідь для видання The Ukrainian Journal of Business Law на таке питання:

Які зміни слід очікувати в практиці видачі таких ліцензій?

5 травня набрала чинності Постанова НБУ від 3 травня 2018 р. №48 «Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу».

Своєю постановою Національний банк України продовжує лібералізацію валютного законодавства та впровадження орієнтованого на ризики підходу до банківської системи України.

Відповідно до прийнятих змін, для отримання індивідуальних ліцензій на використання безготівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу більше не потрібно подавати заяви уповноважених банків із зазначенням реквізитів рахунків, які заявник планує використовувати для здійснення операції з іноземною валютою.

Відтепер підстави для відмови у видачі індивідуальної ліцензії або її відкликання не є обов’язковими для регуляторного органу та можуть застосовуватися на його розсуд. Проте перелік таких підстав було розширено. Тепер ліквідація власника ліцензії (юридичної особи) та місцезнаходження контрагента власника на території держави-агресора (Росія), держави-окупанта та/або держави, яку включено до переліку країн (територій), що не відповідають рекомендаціям міжнародних організацій, що ведуть боротьбу з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, також можуть бути підставою для відмови у видачі ліцензії або для її скасування.

При розгляді питання про видачу ліцензії Національний банк має право вимагати і отримувати від заявника додаткову інформацію, документи, що необхідні для з’ясування обставин операції з іноземною валютою, її змісту та учасників (контрагентів), в тому числі бенефіціарних власників (контролюючих осіб). Крім того, регуляторний орган має право звернутися до державних органів, установ, агенцій, уповноважених банків та інших суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб з метою отримання інформації, документів та висновків стосовно учасників операції з іноземною валютою.

Нова Постанова є важливим кроком до спрощення валютного регулювання. Проте ринок потребує комплексного рішення, яке зробило б валютні операції в Україні такими ж доступними, як і в розвинених країнах.