9 E-points

Шановні колеги, партнери, друзі!

Ми в Evris цінуємо Ваш час, тому розробили формат єдиного щомісячного онлайн дайджеста 9 E-points.

9 E-points – це щомісячний е-дайджест від Evris:

  • 9 новел законодавства, про які варто знати бізнес спільноті для завчасного реагування.
  • 9 ділових та юридичних заходів, які варто відвідати для нових ідей.
  • 9 цікавин від юристів Evris, які роблять свою справу талановито та з пристрастю.

 

Позичальники, шукаємо, де курс обміну найвигідніший!

Суть змін

Позичальники можуть обирати банк з оптимальним курсом для купівлі валюти.

Постанова НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ» від 15.05.2018р. №53, набула чинності 17.05.2018р

Кого стосується 

Банків, позичальників (юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб)

Які наслідки 

Клієнт-позичальник може обирати оптимальний курс купівлі іноземної валюти в уповноважених банках з метою виконання зобов’язань перед уповноваженим банком-кредитором за кредитним договором; для іноземних інвесторів спрощує порядок повернення інвестицій та доходів від їх здійснення.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Відтепер, клієнт-позичальник зможе купувати валюту через інші банки за власним вибором; а нерезидент зможе купувати та репатріювати валюту у випадку, якщо іноземні інвестиції були здійснені за рахунок капіталізації дивідендів.

Зміни в роботі Кредитного реєстру НБУ

Суть змін

Визначено порядок функціонування Кредитного реєстру НБУ.

Постанова НБУ «Про затвердження Положення про Кредитний реєстр НБУ» від 04.05.2018р. №50, набула чинності 06.05.2018р.

Кого стосується 

Банків, позичальників (фізичних та юридичних осіб)

Які наслідки 

Документом встановлено порядок надання банком/Фондом інформації до Кредитного реєстру; механізм ведення Реєстру запитів/заяв до Кредитного реєстру; порядок отримання банками, фізичною або юридичною особою інформації з Кредитного реєстру, коригування такої інформації.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Банки мають подавати до Кредитного реєстру інформацію про здійснені ними кредитні операції з 1 квітня 2018 року.

Хочете отримати індивідуальну валютну ліцензію? Дізнайтеся, що для цього потрібно

Суть змін

НБУ удосконалив порядок видачі та використання індивідуальних валютних ліцензій

Постанова НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ» від 26.04.2018р. №45, набула чинності 28.04.2018р.

Кого стосується 

Банків, нерезидентів та резидентів (як фізичних, так і юридичних осіб)

Які наслідки

До переліку документів, необхідних для отримання таких ліцензій:

  • додається можливість подання документів, що стосуються результатів підприємницької діяльності або продажу рухомого та/або нерухомого майна на підтвердження джерел походження коштів,
  • уточнено перелік документів на розміщення юридичними особами чи ФОП коштів на рахунках за межами України.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Постановою встановлено:

  • спрощений порядок видачі електронних ліцензій на здійснення фізичними особами валютних операцій;
  • дозвіл здійснювати банкам операції з розміщення за кордоном валютних цінностей без індивідуальної ліцензії на будь-яких власних рахунках, а не лише на кореспондентських, як це було раніше;
  • виключення із загального порядку контролю за дотриманням максимальної процентної ставки за зовнішніми кредитами/позиками в інвалюті.

Нюанси роботи банків в особливий період

Суть змін

Затверджено нове Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період.

Постанова НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ» від 05.05.2018р. №51, набула чинності 11.05.2018р.

Кого стосується 

Банків

Які наслідки 

Постанова № 51 розроблена на заміну низці застарілих нормативно-правових актів та визначає основні вимоги до організації роботи з готівкою підрозділів НБУ, банків, залучених до роботи в особливий період за відповідним рішенням НБУ, і банків, щодо яких Правління НБУ прийняло рішення про надання їм повноважень на зберігання запасів готівки НБУ.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

У зв’язку із централізацією та виключенням зі структури НБУ територіальних управлінь, Постанова № 51 унормовує дії представників НБУ в регіонах в особливий період, а також порядок роботи в цей період відділів (управління) грошового обігу Департаменту грошового обігу в регіонах.

Відкрити рахунки в цінних паперах відтепер стане простіше

Суть змін

Пропонується запровадити ряд нововведень щодо регулювання правового режиму обліку прав власності іноземних клієнтів іноземних фінансових посередників (глобальних зберігачів або інших фінансових інституцій).

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» прийнято ВРУ 15 травня 2018р. Закон ще не підписано Президентом. Закон набере чинності через чотири місяці з дня його опублікування.

Кого стосується 

Іноземних фінансових установ, що відповідають визначеним Законом критеріям; іноземних осіб, що планують інвестувати в цінні папери в Україні

Які наслідки 

Суть змін полягає в можливості відкриття нового типу рахунків у цінних паперах в депозитарній установі для номінальних утримувачів (іноземних фінансових установ) в інтересах їх клієнтів, яким не потрібно буде укладати такі договори в Україні з відповідними установами напряму. На такому типу рахунків депозитарна установа вестиме облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача.

При цьому Закон залишає обов’язок ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників цінних паперів (для депозитарних установ, які відкрили рахунок номінального утримувача, а також для торговців, які продають цінні папери нерезиденту, та для банків, які здійснюють платіж за відповідною угодою). Разом з тим знімається вимога особистої верифікації фізичної особи (представника юридичної особи). У разі відмови номінального утримувача розкривати  інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників відповідних цінних паперів, його рахунок у депозитарній установі блокується.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Закон сприятиме залученню іноземних інвестицій у зв’язку зі спрощенням процедури відкриття рахунків у цінних паперах в Україні для клієнтів іноземних фінансових установ, із одночасним збереженням прозорої структури власності.

Затримуєте виплату зарплати своїм працівникам? Ласкаво просимо до реєстру боржників

Суть змін

До нового публічного реєстру злісних боржників з виплати заробітної увійшли підприємства як державної, так і корпоративної форм власності.

Публічний реєстр злісних боржників з виплати заробітної «запущено» з 16 травня 2018 року.

Кого стосується 

Підприємців та спеціалістів, які стоять перед вибором потенційного або майбутнього роботодавця

Які наслідки 

Тепер кожен охочий може без будь-яких перешкод через портал erb.minjust.gov.ua перевірити, чи сплачує конкретне підприємство зарплату своїм працівникам.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Не допускати заборгованості по заробітній платі перед своїми працівниками; перевірити своїх бізнес-партнерів за цим реєстром.

Вам завдали моральної шкоди? Можна буде отримати за це компенсацію!

Суть змін

Розглядається законопроект про визначення основних термінів, випадків та принципів встановлення розміру моральної шкоди.

До Верховної Ради України подано законопроект «Про регулювання діяльності з визначення розміру моральної (немайнової) шкоди». Проект ще досить «свіжий», він не пройшов навіть першого читання. Водночас робити висновки про перспективність ухвалення цього законопроекту ще рано.

Кого стосується 

Юристів, які в силу своєї професії часто заявляють вимоги про компенсацію моральної шкоди

Які наслідки 

Законопроектом закріплюються визначення основних термінів, випадків та принципів визначення розміру моральної шкоди, детально регламентується порядок підготовки та діяльності спеціалістів з визначення розміру моральної шкоди, встановлюються їх права та обов’язки, відповідальність тощо. Окремий розділ присвячено регулюванню та контролю діяльності з визначення розміру моральної шкоди органами державної влади та професійним самоврядуванням відповідних спеціалістів.

Прогнозується, що реалізація положень проекту Закону дозволить забезпечити фізичним і юридичним особам гарантований державою справедливий та рівний судовий захист їхніх прав та законних інтересів через встановлення єдиних правових та організаційних засад діяльності з визначення розміру моральної шкоди для учасників таких правовідносин.

Як підготуватися (механізм запровадження змін)

Ознайомитися з текстом проекту, контролювати створення органів державної влади та виникнення професійних самоврядних спеціалістів з визначення розміру моральної шкоди.

Як правильно проводити залік зустрічних вимог з нерезидентом

Суть змін

Верховний Суд вважає, що термін зарахування валютної виручки не переривається зарахуванням зустрічних вимог, і такий залік не є підставою для зняття експортної операції з валютного контролю.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду прийнята 27 квітня 2018р. по справі № 808/1707/17.

Кого стосується 

Українського бізнесу

Які наслідки 

Верховний Суд нагадав, що постанови Нацбанку про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України містили норму, за якою інші акти Нацбанку (в тому числі Інструкція про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями) застосовуються лише в частині, що не суперечить зазначеним постановам.

Але що більш цікаво, Верховний Суд відхилив посилання підприємства (позивача) на норми Цивільного кодексу України, оскільки, на думку Верховного Суду, в правовому регулюванні публічно-правових відносин між підприємством і контролюючим органом такі цивільно-правові норми застосовуються «опосередковано». Однак, Верховний Суд не деталізував, що потрібно розуміти під «опосередкованість» застосування норм в такому випадку.

Верховний Суд резюмував, що постанови Нацбанку не забороняють проводити залік зустрічних вимог з нерезидентом, але резидент «не був позбавлений можливості врегулювати договірні відносини з урахуванням загальнодоступних правил валютного контролю або врахувати ризики їх недодержання».

Як підготуватися (механізм запровадження змін)

Зауважимо, що в цій справі розглядалися експортні операції 2015 року, а через кілька місяців після проведення заліку зустрічних вимог сторони відмовилися від заліку, і нерезидент все ж перерахував українському підприємству гроші. Але фіскальні висновки Верховного Суду в цій справі сформульовані досить абстрактно і, ймовірно, будуть застосовуватися Верховним Судом і в подальшому.

Мораторій на продаж с/г земель. Бути чи не бути?

Суть змін

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі «Зеленчук та Цицюра проти України», згідно з яким визнано, що абсолютна заборона на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні порушує Європейську конвенцію з прав людини

Рішення прийнято 22 травня 2018р. Особливого порядку вступу його в силу немає, водночас необхідно враховувати, що практика Європейського суду з прав людини є джерелом права в Україні.

Кого стосується 

Власників земель сільськогосподарського призначення в Україні, а також депутатів Верховної Ради України

Які наслідки 

Прогнозується, що прийняття цього рішення створить додатковий тиск на парламент в Україні та сприятиме скасуванню мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні.