9 E-points

Шановні колеги, партнери, друзі!

Ми в Evris цінуємо Ваш час, тому розробили формат єдиного щомісячного онлайн дайджеста 9 E-points.

9 E-points – це щомісячний е-дайджест від Evris:

 • 9 новел законодавства, про які варто знати бізнес спільноті для завчасного реагування.
 • 9 ділових та юридичних заходів, які варто відвідати для нових ідей.
 • 9 цікавин від юристів Evris, які роблять свою справу талановито та з пристрастю.

 

Що очікувати від закону про валюту

Суть змін

Схвалений ВРУ Закон «Про валюту і валютні операції» у другому читанні та в цілому

Закон «Про валюту і валютні операції» набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через сім місяців з дня набрання ним чинності.  Підписаний Президентом України 04 липня 2018 року.

Кого стосується 

Банків, нерезидентів та резидентів (фізичних та юридичних осіб), КМУ, НКЦПФР та НК, що здійснює регулювання на ринках фінансових послуг

Які наслідки 

Схвалений Закон:

 • дозволить українцям інвестувати за кордон без отримання індивідуальних ліцензій;
 • подовжить для бізнесу граничний строк для розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів понад 180 днів;
 • знімає неефективний адміністративний тиск на банки та їх клієнтів;
 • відміняє валютний контроль для операцій ЗЕД нижче порогового рівня (наприклад, фінансовий моніторинг починається із 150 тис. грн.);
 • скасовує санкції у вигляді штрафів та припинення ЗЕД при порушення строків закриття контрактів (зараз штраф 100% від суми операції);
 • запроваджує лише 2 типи ліцензій: банківська (містить в собі і валютну) та валютна – для небанківських фінансових установ;
 • нерезиденти будуть мати усі права, що і резиденти України, у сфері здійснення валютних операцій;
 • скасовує реєстрацію кредитів від нерезидентів

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Індивідуальні та генеральні ліцензії, інші ліцензії на здійснення валютних операцій втрачають чинність після введення Закону в дію, крім генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, виданих НБУ небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв’язку. Банки після введення в дію Закону продовжують здійснювати валютні операції на підставі банківської ліцензії.

Чи вмієте ви правильно проводити касові операції?

Суть змін

НБУ удосконалив порядок ведення касових операцій

НБУ постановою від 24.05.2018 №54 вніс зміни до Постанови НБУ від 29.12.2017 року №148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті України». Постанова НБУ №54 від 24.05.2018 набула чинності 01.06.2018 року.

Кого стосується 

Фізичних і юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування

Які наслідки 

Уточнено порядок здійснення розрахунків готівкою у розмірі до 50 000 грн. фізичних осіб з суб’єктами господарювання та

унормовано особливості оприбуткування готівки в касах суб’єктів господарювання, а саме:

 • установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів та ФОП , які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів;
 • ФОП, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх товарними чеками (квитанціями) і веденням книги обліку доходів і витрат, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у книзі обліку доходів і витрат (або книзі обліку доходів) на підставі товарних чеків (квитанцій);
 • відокремлених підрозділів установ/підприємств, а також у касах ФОП, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО  та/або книги обліку розрахункових операцій без ведення касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО/занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО;
 • Постановою також встановлено випадки використання КОРО.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

До 30 червня 2018 року суб’єкти господарювання:

 • можуть використовувати у своїй діяльності форми відомості на виплату грошей, прибуткового та видаткового касового ордера, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касової книги, книги обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки та акту про результати інвентаризації наявних коштів;
 • мають розробити та затвердити порядок оприбуткування готівки в касі та порядок розрахунку ліміту каси. Протягом цього періоду суб’єкти господарювання можуть користуватися лімітами каси раніше розрахованими, установленими та затвердженими.

Нові вимоги до учасників платіжних систем

Суть змін

НБУ посилює оверсайт за діяльністю платіжних систем

Постанова НБУ №61 від 07.06.2018 року «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів НБУ», набрала чинності 13.06.2018 року.

Кого стосується 

НБУ, банків та учасників платіжних систем

Які наслідки

Постанова стосується діяльності НБУ, банків та учасників платіжних систем (клірингових установ, процесингових установ та інших осіб, уповноважених надавати окремі види послуг в платіжних системах, користувачів платіжних систем (фізичних та юридичних осіб).

Постанова №61, зокрема, передбачає:

 • встановлення вимог до організаційних та технічних заходів, які повинні вживати об’єкти оверсайту для забезпечення безперервності діяльності;
 • спрощення вимог до інформації, яку об’єкти оверсайту зобов’язані розміщувати у пунктах приймання/виплати готівки;
 • удосконалення вимог до інформації, яка повинна знаходитися на офіційних сайтах об’єктів оверсайту, моніторах програмно-технічних комплексів самообслуговування та у пунктах приймання/виплати готівки, які ними використовуються;
 • визначення змісту інформації, яка фіксується об’єктами оверсайту після виникнення кожного порушення безперервності діяльності, та встановлення механізму надання її до Нацбанку;
 • удосконалення вимог до зберігання інформації про кожну операцію з переказу коштів, здійснену в платіжній системі;
 • встановлення вимог до об’єктів оверсайту щодо наявності власного офіційного веб-сайту.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Постановою № 61 вносяться зміни до:

 • Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об’єктами нагляду (оверсайту) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, затвердженого постановою НБУ від 09 грудня 2013 року № 503;
 • Положення про застосування НБУ заходів впливу за порушення об’єктами нагляду (оверсайту) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, затвердженого постановою НБУ від 19 грудня 2013 року № 524;
 • Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні, затвердженого постановою НБУ від 28 листопада 2014 року № 755.

Як банкам правильно управляти ризиками

Суть змін

НБУ встановив вимоги до організації системи управління ризиками в банках

Постанова НБУ від 11.06.2018 року №64 «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах» набрала чинності 16.06.2018 року.

Кого стосується 

Банків

Які наслідки 

Цим Положенням:

 • передбачено більшу долученість Ради банку до створення потужної культури управління ризиками;
 • запроваджено вимоги до суб’єктного складу організаційної структури банку з управління ризиками;
 • посилено вимоги до повноважень, компетенції та незалежності підрозділів з управління ризиками та контролю за дотриманням вимог (комплаєнс);
 • визначено перелік основних ризиків (кредитний ризик, ризик ліквідності, процентний ризик банківської книги, ринковий ризик, операційний ризик та комплаєнс-ризик); 
 • встановлено вимоги щодо управління ризиками під час запровадження нових продуктів та значних змін в діяльності банку.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Враховуючи масштабність вимог Положення НБУ для банків передбачено поетапну їх імплементацію до квітня 2020 року

Велика приватизація почалася

Суть змін

Фонд державного майна України (ФДМУ) прийняв рішення про приватизацію 22 об’єктів великої приватизації

Кого стосується 

Суб’єктів приватизації: державних та місцевих органів приватизації, покупців, інвесторів та радників

Які наслідки 

 1. На виконання Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» Фонд державного майна України (ФДМУ):
  1. – прийняв рішення про приватизацію 22 об’єктів великої приватизації (згідно з переліком, затвердженим Розпорядженням Кабінету Міністрів України №358-р від 10 травня 2018 року);
  2. – оголосив конкурси з відбору радників для підготовки до приватизації та продажу пакетів акцій 6 об’єктів з переліку великої приватизації: ПАТ “Одеський припортовий завод”, ПрАТ “Президент-Готель”, ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”, ПрАТ “Індар” та державних підприємств “Вугільна компанія “Краснолиманська”, “Завод “Електроважмаш”.
 2. – Також були затверджені/оновлені та набрали чинності окремі нормативні акти КМУ, спрямовані на виконання положень Закону та забезпечення реалізації всіх наступних етапів приватизації

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Велика приватизація:

  1. – накази ФДМУ про приватизацію від 8 червня 2018 року;
  2. – оголошення про проведення конкурсу з відбору радників газеті “Відомості приватизації” від 25 червня 2018 року;
  1. – Постанова КМУ №386 від 10 травня 2018 року “Про затвердження Порядку продажу об’єктів великої приватизації державної власності”;
  2. – Постанова КМУ №10 травня 2018 року “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. №878”;
 1. Мала приватизація:
  1. – Постанова КМУ №433 від 10 травня 2018 року “Про затвердження Порядку відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків та визначення адміністратора електронної торгової системи”;
  2. – Постанова КМУ №432 від 10 травня 2018 року “Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації”.

 

Визначені нормативні процедури та механізми, передбачені Законом, що направленні на забезпечення проведення кожного окремого етапу процесу приватизації.

Нові правила гри для ТОВ – старт!

Суть змін

Набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який був прийнятий Верховною Радою ще у лютому 2018 року

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06 лютого 2018 р.; набрав чинності 17.06.2018 року

Кого стосується 

Діючих ТОВ, їх учасників, інвесторів

Які наслідки 

Законом вводиться ряд змін у регулюванні діяльності юридичних осіб, що функціонують у найпоширенішій організаційно-правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю.

До основних змін можна віднести такі:

 1. 1) зменшення обсягу обов’язкових відомостей, що вносяться до статуту ТОВ:
  1. – найменування товариства;
  2. – органи управління, їх компетенція та порядок прийняття рішень;
  3. – порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Однак в цій частині необхідно пам’ятати, що вимоги до змісту статутів також встановлені Господарським та Цивільним кодексами України, якими, як і раніше, визначене більш широке коло питань.

 1. 2) статутний капітал:
  1. – базово буде формуватися у 6-місячний строк з дати державної реєстрації (що вдвічі коротше ніж раніше), якщо інше не встановлено статутом;
  2. – у разі збільшення СК, строк внесення додаткових вкладів становитиме 1 рік (для існуючих учасників) та 6 місяців (для нових учасників, за рахунок яких здійснюються додаткові вклади);
  3. – врегульовано питання щодо здійснення додаткових вкладів за рахунок вступу нових учасників;
  4. – скорочено строк для звернення кредиторів у випадку зменшення СК – 30 днів (раніше –  3 місяці).
 2. 3) зміна порядку прийняття рішень загальними зборами:
  1. відхід від застосування концепції кворуму;
  2. – виділені три категорії питань в залежності від кількості голосів, необхідних для їх прийняття: (1) 50%+1 від загальної кількості голосів учасників; (2) 3/4 від загальної кількості голосів учасників; (3) одностайним голосуванням.

 

Статутом ТОВ може бути передбачена інша кількість голосів учасників, необхідна для прийняття рішення (але в будь-якому випадку не менше, ніж проста більшість від загальної кількості голосів).

 

 1. 4) новий порядок оформлення та реєстрації вступу нових учасників до ТОВ:
  1. – визначено перелік документів, що засвідчують відповідні зміни та подаються для державної реєстрації (наприклад, для цілей відчуження частки – акт приймання-передачі із нотаріальним посвідченням підписів);
  2. – документи для держаної реєстрації змін про склад учасників подаються безпосередньо особами, котрих такі зміни стосуються (наприклад, новий учасник у випадку придбання, іншим чином набуття частки);
  3. – більше не потребується рішення учасників про прийняття нового учасника у випадку придбання ним частки;
  4. – більше не обов’язково вносити зміни до статуту щодо змін у складі учасників (у випадку, якщо учасники скористались наданим правом та не включили відповідні дані до статуту).
 2. 5) скасовано обмеження максимальної кількості учасників ТОВ.

Вважаємо, що вказані нововведення надають більшу свободу у регулюванні діяльності ТОВ, суттєво спрощують окремі процедури управління та, за умови належної підготовки статутних документів, сприятимуть захисту інтересів інвесторів-учасників ТОВ.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Основний акцент Закону – максимальна диспозитивність при визначені механізмів функціонування та управління ТОВ, а також взаємодії між їх учасниками. Законом пропонується новела національного законодавства – можливість укладення учасниками корпоративних договорів, які є конфіденційними. Такими договорами учасники можуть, зокрема, визначити порядок голосування, встановити випадки обов’язкового купівлі або продажу належної частки товариства.

Відповідно до Закону, очікується масштабна лібералізація ведення бізнесу. Захист прав власників корпоративних прав. Підвищення інвестиційної привабливості України.

Привести статут ТОВ у відповідність з положеннями Закону – для цього відведений строк в 1 рік з дня набрання ним чинності. До цього моменту статути ТОВ діють в частині, що не суперечить Закону в редакції на день набрання чинності

Корупції – бій!

Суть змін

Прийнято Закон «Про Вищий антикорупційний суд»

Закон прийнято 7.06.2018 року, 11 червня підписано Президентом України.

Кого стосується 

Всіх громадян України, але в першу чергу суддів, претендентів на посаду судді, державних службовців та суб’єктів «корупційних» злочинів

Які наслідки 

Закон набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 3 пункту 2 його Перехідних положень (стосується внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України), який набирає чинності з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду.

Законом внесено якісні зміни до системи судів загальної юрисдикції. Закон визначає засади організації та діяльності Вищого антикорупційного суду і спеціальні вимоги до суддів цього суду та гарантій їх діяльності

Як підготуватися (механізм запровадження змін)

Прогнозується, що Закон «Про Вищий антикорупційний суд» стане суттєвим кроком у питанні протидії корупції в Україні.

Які перспективи розвитку українського туризму

Суть змін

До Верховної Ради України подано Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розвитку туризму» 

21.06.2018 року внесено проект Закону №8513 до Верховної Ради України.

На даний час проект Закону опрацьовується в Комітеті з питань бюджету.

Кого стосується 

Туристичної галузі, економіки України

Які наслідки 

Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розвитку туризму» (далі – проект Закону) розроблено з метою виконання завдань і заходів, визначених у Законі України «Про туризм», Рекомендаціях парламентських слухань на тему «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України», схвалених Постановою Верховної Ради України від 13.07.2016 N 1460-VIII, та Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 N 168-р, в частині бюджетного фінансового забезпечення розвитку туризму в Україні.

На сьогодні туристична галузь виступає як засіб валютних надходжень, забезпечення зайнятості населення, збільшення внеску в платіжний баланс і ВВП, диверсифікації економіки, зростання прибутків і підвищення рівня добробуту громадян, зростання авторитету держави на міжнародному рівні. Розвиток туризму здійснює мультиплікаційний ефект на суміжні галузі економіки, в яких активізується інвестиційна діяльність, створюються нові робочі місця, розширюється обіг коштів.

Як підготуватися (механізм запровадження змін)

Цим Проектом Закону пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України, які будуть мати вирішальний вплив на розвиток туризму в Україні. Створення державного фонду розвитку туризму дасть змогу започаткувати дієвий механізм державного фінансового забезпечення розвитку туризму.

Прийняття Закону забезпечить впровадження механізму концентрації бюджетних фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку туризму, визначених у стратегічних документах, створення сприятливого середовища щодо виокремлення, розподілу та залучення бюджетних фінансових ресурсів для ефективного і збалансованого розвитку туризму в Україні і наповнення Державного бюджету України.

Приховувати корупцію стає все важче

Суть змін

До Верховної Ради України подано   Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму запобігання корупції».

21.06.2018 року до Верховної Ради України внесено проект Закону №8517.

На даний час проект Закону опрацьовується в Комітеті.

Кого стосується 

Правоохоронних органів, судів, економіки України

Які наслідки 

Проектом Закону пропонується удосконалити положення абзацу першого частини першої статті 3682 Кримінального кодексу України «Незаконне збагачення», в частині визначення змісту об’єктивної сторони злочину, що є необхідною умовою коректної кваліфікації злочину та запорукою притягнення до кримінальної відповідальності винної особи.

Метою законопроекту є удосконалення положень статті 3682 Кримінального кодексу України для приведення їх у відповідність з вимогами Конституції України, Конвенції ООН проти корупції.

Пропонується більш юридичне коректне визначення цього виду кримінального правопорушення. Так термін “незаконне збагачення” замінено терміном “навмисні дії з безпідставного збагачення”. Наведене його нормативне визначення. Так, під безпідставним збагаченням розуміється невідповідність рівня матеріального забезпечення особи відомостям про доходи, які зазначені суб’єктом декларування у декларації.

Під навмисними діями з безпідставного збагачення пропонується розуміти набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, безпідставність отримання яких доведено у встановлений законом спосіб, а також безпідставна передача набутих активів її близькій особі.

Положення закону, в чинній редакції статті 3682 Кримінального кодексу України закріплює необхідність підозрюваного довести законність підстав набуття права їм власності як умова звільнення її від кримінальної відповідальності.

В цілому, цей законопроект:

– закріплює конституційні гарантії, встановлені у статті 62 Конституції України;

– залишає незмінним покарання за вчинення цього злочину і віднесення його до категорії тяжких злочинів;

– уточнює нормативне визначення незаконного збагачення та приводить його у відповідність до Конституції України, визначає коло пов’язаних з уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, осіб, безпідставне набуття у власність майна якими складає об’єктивну сторону цього кримінального правопорушення.

Як підготуватися (механізм запровадження змін)

Внесення пропонованих змін до статті 3682 Кримінального кодексу України вимагає створення механізму встановлення ознак безпідставного збагачення суб’єкта декларування та близьких йому осіб, прийняття відповідного рішення Національним агентством з питань запобігання корупції як центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

Рішення Національного агентства про встановлення наявності ознак незаконного збагачення близькими особами суб’єктів декларування, зазначеними у пункті 1 частини першої цього закону в спосіб передачі від них таких активів є єдиним джерелом обставин, що може свідчити про вчинення суб’єктом декларування відповідного кримінального правопорушення.

Прийняття законопроекту сприятиме приведенню положень статті 3682 Кримінального кодексу України у відповідність до положень Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, вдосконалює механізм притягнення до відповідальності за незаконне збагачення.