Ескроу відкриває нові можливості для бізнесу

Механізм ескроу має на меті створення необхідного рівня комфорту для сторін угоди та, як наслідок, мінімізацію їхніх ризиків.

Угоди, в яких коли перехід права власності на продукт/послугу та оплата за них здійснюються не одночасно, завжди є ризиковими. На сьогоднішній день запроваджено вже достатньо платіжних механізмів для зменшення таких ризиків. Наприклад, в Україні знайшли розповсюдження оплата з відстроченням, авансовий платіж, документарний акредитив, документарний інкасо. Однак, враховуючи ряд особливостей та обмежень, усі зазначені типи розрахунків зменшують коло споживачів та сферу використання.  Вони мають бути замінені рахунком ескроу (умовного зберігання), який вже використовується в інших юрисдикціях з метою забезпечення таких операцій.

Для реалізації цього механізму клієнт має укласти договір умовного зберігання з банком про відкриття спеціального рахунку – ескроу. Банк бере на себе зобов’язання приймати та перераховувати кошти, отримані від власника рахунку. Крім того, банк надає клієнту послуги з перерахування цих коштів бенефіціару, а також послуги з повернення коштів власнику рахунку, якщо договір містить відповідні підстави.

Важливим є те, що ані власник рахунку, ані бенефіціар не можуть розпоряджатися коштами на рахунку ескроу, крім випадків, коли сторони можуть передбачити й інші умови. Припинення дії договору умовного зберігання (ескроу) має місце після припинення строку умовного зберігання (ескроу), за інших обставин, а також у разі ліквідації банку.

Корпоративне законодавство України запроваджує процедуру викупу акцій міноритарних акціонерів (squeeze-out) з середини 2017 року. Squeeze-out, що є досить поширеною у світі практикою (коли мажоритарний акціонер має право вимагати від міноритарних акціонерів продажу належних їм цінних паперів) не могла бути реалізована у зв’язку з відсутністю регулювання з боку НБУ.

Із набранням чинності Постанов НБУ №133 та №147 українські банки нарешті можуть надавати послуги власникам домінуючого контрольного пакету акцій акціонерної компанії відповідно до процедури squeeze-out. Крім того, постановою НБУ №133 від 18 грудня 2017 року передбачено порядок та перелік документів для відкриття / закриття рахунку ескроу, а також виключний перелік операцій, що можуть проводитися за цим рахунком.

З набранням чинності постанов НБУ, які регулюють відповідну процедуру, українські банки вже відкривають рахунки ескроу.

Дійсно, спершу постанови НБУ були прийняті для процедури squeeze-out. Але поява можливості відкриття рахунку ескроу у різних валютах як для резидентів, так і для нерезидентів дозволяє використовувати рахунки ескроу в різних сферах.

Виходячи з досвіду більш розвинених країн, рахунки ескроу мінімізують ризики та збитки у випадку порушення або невиконання зобов’язань контрагентом у таких сферах, як: відшкодування збитків; злиття та поглинання; утримання оплати підряднику та будівництва; закрите розміщення цінних паперів; колективний позов; судовий процес та структуроване регулювання; надання ліцензій на програмне забезпечення та програмний код; очищення та захист навколишнього середовища; купівля та продаж нерухомого майна; франчайзинг.

Тобто, рахунок ескроу можна використовуватися для розрахунків за операціями стосовно нерухомого майна. Ця схема є доволі простою. Продавець обговорює з покупцем умови операції, покупець перераховує кошти на рахунок ескроу, який можна перевірити у будь-який момент покупцем та продавцем, а також ці кошти можуть бути зняті лише після виконання усіх умов та підписання усіх документів. Банк, як ескроу-агент, здійснює моніторинг дотримання умов угоди.

У майбутньому функції ескроу-агентів зможуть виконувати не лише банки, а  також і юридичні компанії, нотаріуси та юристи. У деяких країнах надання послуг ескроу-агентами є обов’язковим для договорів  нерухомого майна, а перелік ескроу-агентів не обмежується лише банками та фінансовими установами.

У зв’язку з використанням рахунків ескроу іноземними інвесторами в Україні (купівля / продаж нерухомого майна, корпоративних прав, цінних паперів), рахунки ескроу можуть використовуватися в угодах по злиттю та поглинанню, купівлі/продажу нерухомого майна, експорту та імпорту тощо. При цьому, банки, як ескроу-агенти, повинні тримати баланс усіх інтересів з використанням рахунків ескроу.