Якщо говорити про спір, який може бути вирішений за допомогою медіації, можемо говорити про такі переваги порівняно із судовим процесом:

Добровільність участі у процесі. Не можна примусити до медіації, принаймні поки що.
Більше того, якщо, на думку сторони, немає подальшої можливості чи доцільності у проведенні переговорів, вона завжди може вийти з процесу, попередивши про це іншу сторону та медіатора.

Контроль за процесом. Медіатор, на відміну від судді, не виносить рішення, а тільки допомагає сторонам досягти власної угоди. Саме тому, а також враховуючи попередній пункт, у ході медіації, не може бути укладено угоду чи прийняте рішення, яке не задовольняло б одну зі сторін. Медіація — процедура, орієнтована на інтереси сторін, які не шукають винного, зосереджуючись на певних юридичних правах та обов’язках, а орієнтуються на реальні бізнес-інтереси. Це дає змогу в майбутньому враховувати спільні бізнес-інтереси, не зважати на недоліки минулих стосунків і таким чином зберегти або навіть налагодити ділові стосунки з іншою стороною.

Конфіденційність. Усе, що відбувається в ході медіації, залишається в рамках цієї медіації. Цей принцип може надавати суттєві переваги в кейсах про порушення комерційної таємниці, в деяких ІР-кейсах, узагалі тоді, коли сторонам важливо зберегти репутацію та забезпечити нерозголошення деталей справи. Основне правило — будь-які зізнання, пропозиції чи деталі
врегулювання конфлікту не можуть бути використані у разі можливого подальшого судового процесу та взагалі не можуть бути розголошені. Цей принцип дає змогу сторонам бути більш
відкритими, відверто говорити про власні інтереси та причини тих чи інших дій, що сприяє створенню атмосфери, яка допомагає досягти взаємовигідного рішення.

Гнучкість та неформальність процесу. Немає чітко регламентованих строків та процедури, виключена бюрократична складова, притаманна судовому процесу. Швидке, порівняно зі судовим процесом, врегулювання спору. Добровільність участі у процесі, зацікавленість кожної сторони у досягненні рішення, бо воно є відображенням інтересів кожної сторони, неформальність процесу, відсутність великої кількості задіяних у процесі осіб та цілої системи на кшталт судової сприяє більш швидкому врегулюванню спору та досягненню домовленостей.

Економія грошей. Медіація дає змогу суттєво скоротити витрати на вирішення спору, в тому числі, завдяки необов’язковості залучення адвокатів.

Місце проведення. Сторони можуть самі обирати зручне для них місце проведення медіації. Зазвичай воно характеризується більшим комфортом та приємною, сприятливою атмосферою.

Виконання досягнутого рішення. Добровільність у прийнятті рішення, яке до того ж враховує інтереси сторін, сприяє тому, що сторони добровільно та вчасно виконують досягнуті домовленості.

Анастасія Синиця, патентний повірений, спеціально для видання «Український юрист»