9 E-points

Шановні колеги, партнери, друзі!

Ми в Evris цінуємо Ваш час, тому розробили формат єдиного щомісячного онлайн дайджеста 9 E-points.

9 E-points – це щомісячний е-дайджест від Evris:

  • 9 новел законодавства, про які варто знати бізнес спільноті для завчасного реагування.
  • 9 ділових та юридичних заходів, які варто відвідати для нових ідей.
  • 9 цікавин від юристів Evris, які роблять свою справу талановито та з пристрастю.

30.08.2017 р. набрала чинності Постанова Нацбанку України № 82 від 29.08.2017 р. щодо змін до Постанови № 410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України».

Суть змін

Внесено зміни до Постанови від 13.12.2016р. №410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» з приводу можливості надання кредитів під забезпечення майнових прав на грошовий вклад.

Кого стосується 

Юридичних і фізичних осіб.

Які наслідки 

Збільшення кількості виданих кредитів, що позитивно вплине на розвиток бізнесу.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Із постанови №410 виключено норму, згідно з якою банкам заборонялося надавати клієнтам кредити в національній валюті (у тому числі за відкритими кредитними лініями та шляхом пролонгації раніше наданих кредитів), якщо в забезпечення виконання зобов’язань за ними надаються майнові права на кошти в іноземній валюті, що розміщені на рахунках у банках.

09.09.2017 р. набрав чинності Перелік іноземних фондових бірж, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 р. № 675.

Суть змін

Набрав чинності перелік іноземних фондових бірж, який дозволить звільнити від оподаткування в Україні проценти, що сплачуються українськими позичальниками нерезидентам за позиками та фінансовими кредитами, наданими в 2017 та 2018 роках.

Кого стосується 

Українського бізнесу, зокрема, аграрних і промислових холдингів, які бажають залучити фінансування на міжнародних ринках капіталу.

Які наслідки

Прийнятий урядом перелік іноземних фондових бірж включає Варшавську та Лондонську фондові біржі, а також ще 19 бірж переважно у Європі, Азії та США. Затвердження урядом переліку іноземних фондових бірж дозволяє застосувати механізм звільнення від оподаткування процентів, що виплачуються українськими компаніями за позиками та фінансовими кредитами нерезидентам, які, у свою чергу, залучають фінансування на міжнародних ринках капіталу, розміщуючи боргові цінні папери.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Звільнення від оподаткування податком з доходів нерезидентів (або, як його іноді називають, податком на репатріацію) процентів для зазначених операцій передбачене безпосередньо Податковим кодексом України. Застосування такого пільгового режиму оподаткування не прив’язується до міжнародних конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, що усуває необхідність підтвердження статусу бенефіціарного власника доходу відповідним нерезидентом.

Для застосування пільгового режиму необхідно дотримуватись наступних умов:

а) кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, повинні бути залучені ним шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, що входить до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

б) кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, повинні бути залучені ним з метою надання (прямо або опосередковано) резиденту позики або фінансового кредиту;

в) нерезидент, якому виплачуються проценти, та/або уповноважена ним особа (якщо проценти виплачуються через таку особу) не є резидентами юрисдикцій, які на дату розміщення нерезидентом іноземних боргових цінних паперів включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу.

Зверніть увагу, що режим звільнення від оподаткування стосується процентів, які будуть виплачуватися за позиками та кредитами, наданими у період з 01.01.2017 р. до 31.12.2018р. До процентів за позиками та кредитами, які надані після спливу цього періоду, застосовується ставка податку на репатріацію у розмірі 5%.

13.09.2017 р. набрала чинності Постанова Нацбанку України № 88 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», прийнята 07.09.2017 р.

Суть змін

Постанова №88 змінює порядок  проведення операцій за кредитними договорами /договорами позики з міжнародними фінансовими організаціями

Кого стосується 

Банків, юридичних та фізичних осіб.

Які наслідки 

Спрощення процедури отримання/ погашення  кредитів, позик з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є України/ Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Спрощується порядок проведення резидентами-позичальниками операцій за кредитними договорами / договорами позики з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, та/або міжнародними фінансовими організаціями, щодо яких Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам:

– такі договори в інвалюті звільняються від реєстрації в Нацбанку;

– впорядковується можливість реалізації за договорами з МФО кредитних проектів на особливих умовах: гривня використовується як валюта кредиту, але фактичні платежі (одержання/повернення кредиту) здійснюються виключно в інвалюті;

– проведення резидентами трансграничних операцій (у тому числі за рахунок купленої інвалюти) на користь МФО за договорами дозволяється без будь-яких дозвільних документів Нацбанку (без наявності реєстрації або індивідуальної ліцензії).

16.09.2017 р. набрала чинності Постанова Нацбанку України № 90 «Про затвердження змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 12.09.2017 р.

Суть змін

Змінюються правила  здійснення банками фінансового моніторингу щодо проведення ідентифікації та верифікації клієнтів банку

Кого стосується 

Банків, юридичних та фізичних осіб

Які наслідки 

На банк покладається відповідальність за неналежне здійснення агентами ідентифікації та верифікації клієнтів банку – фізичних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Банк має право на договірній основі доручати юридичним особам-резидентам, фізичним особам – підприємцям – резидентам та фізичним особам-резидентам (агентам) здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку – фізичних осіб.

Рішення про встановлення договірних відносин з агентами приймається з урахуванням результатів проведеної банком оцінки ділової репутації таких осіб відповідно до вимог п. 11 розд. III Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування.

27.09.2017 р. набрав чинності Закон № 2058-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій», прийнятий Верховною Радою України 23.05.2017 р.

Суть змін

Закон покликаний встановити сприятливі для іноземців умови для працевлаштування та отримання ними посвідки на тимчасове проживання шляхом спрощення процедурних вимог, відкриття нових можливостей та суттєвого скорочення переліку необхідних документів.

Кого стосується 

Іноземних засновників, учасників, бенефіціарів (контролерів) українських компаній, а також іноземних високооплачуваних професіоналів, випускників університетів, що входять до першої сотні світових рейтингів університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України, іноземних ІТ-професіоналів, іноземних працівників творчих професій і всіх інших іноземців та осіб без громадянства, які зацікавлені у працевлаштуванні в Україні та/або можливих варіантах еміграції в Україну

Які наслідки 

Закон усунув не всі, проте багато бюрократичних перешкод у процедурах працевлаштування іноземців та осіб без громадянства та отримання ними посвідки на тимчасове проживання. Ми очікуємо, що Закон сприятиме міграції в Україну висококваліфікованих спеціалістів та збільшенню інвестицій в Україну.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Закон передбачає такі основні зміни:

Щодо дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства:

  • Скасування вимоги надання таких недоречних документів, як довідка про те, що особа не відбуває покарання за скоєння злочину та стосовно неї не здійснюється кримінальне провадження;документ, виданий лікувально-профілактичним закладом про те, що майбутній працівник не хворий на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інші інфекційні захворювання; копія диплому (крім випадків, коли майбутній працівник є випускником університету, що входить до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України);
  • Скасування необхідності підтвердження відсутності кваліфікованих працівників в Україні (регіоні), які відповідають вимогам вакантної посади;
  • Подовження максимального строку дії дозволу з одного до трьох років для окремих категорій іноземних працівників;
  • Деталізація правил застосування праці іноземців на умовах сумісництва в двох та більше українських компаніях;
  • Встановлення мінімального розміру заробітної плати для окремих категорій іноземних працівників.

Щодо посвідки на тимчасове проживання:

  •  Запровадження нових законних підстав для перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні та отримання ними посвідки на тимчасове проживання, а саме, якщо: (і) такий іноземець або особа без громадянства є засновником та/або учасником, та/або бенефіціарним власником (контролером) української компанії, (іі) він або вона, прямо або опосередковано, є власником частки (акцій) у статутному капіталі української компанії номінальною вартістю не менше 100 000 євро за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України на дату внесення іноземної інвестиції.

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2058-19 

27.09.2017 р. Кабінет Міністрів України схвалив проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками».

Документ ще не був переданий до Верховної Ради України.

Суть змін

На законодавчому рівні передбачається провести оптимізацію корпоративного управління в державних банках, зокрема, шляхом оновлення процедури формування наглядової ради таких банків.

Кого стосується 

Банківських установ України з державною часткою, українського бізнесу, іноземних інвесторів.

Які наслідки 

Запровадження вказаних вище механізмів має забезпечити виключення політичного впливу на управління державними банками, позитивно вплинути на рівень конкурентоздатності та ефективності останніх, та сприяти розвитку банківсько-фінансового сектора. Також згадані механізми зможуть підвищити інвестиційну привабливість українських державних банків під час їх наступної приватизації.

Остаточні висновки можливо буде зробити лише після оприлюднення тексту законопроекту або його передачі до Верховної Ради України.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Законопроектом передбачено, що члени наглядової ради будуть призначатися конкурсною комісією з 6 осіб, сформованою порівну представниками Президента України та Кабінету Міністрів України. До складу наглядової ради увійдуть 5 незалежних членів, а також 2 представники від органів влади – по одному від Президента та Кабінету Міністрів України. Кандидатури незалежних членів попередньо будуть добиратись міжнародно визнаною рекрутинговою компанією з досвідом підбору кадрів на керівні посади світових банків. Законопроектом прописані чіткі вимоги для визначення відповідності кандидатів критерію незалежності. Також необхідно зазначити, що у складі наглядової ради формуватимуться 3 профільні комітети, один  з яких – комітет з питань аудиту – формуватиметься виключно за рахунок незалежних членів.

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250303400&cat_id=244276429 

28.09.2017 р. набрав чинності Закон України «Про освіту», прийнятий Верховною Радою України 05.09.2017 р.

Суть змін

Прийнято абсолютно новий Закон України «Про освіту», який  суттєво змінює сучасне регулювання галузі.

Кого стосується 

Усіх учнів, студентів, викладачів, директорів навчальних закладів та інших працівників у сфері освіти.

Які наслідки 

Закон покликаний впровадити низку реформ під загальною назвою «Нова українська школа», яка передбачає, зокрема, введення 12-річного навчання у школі.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Реформа середньої освіти розрахована на чотири роки. Звертатимуть особливу увагу на підготовку майбутніх учителів, їх заробітну плату повинні значно підвищити. Посада директора стане виборною. За задумом перевага надватиметься молодим та талановитим фахівцям. Тому, якщо у Вас є бажання вчити чи управляти процесом навчання в дитячому садку, школі чи університеті, – ласкаво просимо на конкурс!

Відповідно до Указу Президента України № 299/2017 від 29.09.2017 р., створюється Вищий суд з питань інтелектуальної власності.

Суть змін

Створюється Вищий суд з питань інтелектуальної власності.

Кого стосується 

Сторін, які мають спір щодо інтелектуальної власності та недобросовісної конкуренції, в т.ч. за участі фізичних осіб.

Які наслідки 

Вищий суд з питань інтелектуальної власності має вирішувати спори щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торгову марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, в т.ч. щодо права попереднього користування; справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, а також актів, які порушують такі права; справи про визнання торгової марки добре відомою та інші справи у сфері інтелектуальної власності.

Сподіваємось, створення спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності прискорить розгляд справ, які стосуються спорів у сфері інтелектуальної власності та забезпечить більше прав на захист сторонам у відповідній категорії справ, що буде наслідком відбору високо професіональних суддів до складу ВСПІВ.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Варто очікувати повноцінну роботу суду після прийняття народними обранцями змін до процесуальних кодексів, які чітко визначать повноваження Вищого суду з питань інтелектуальної власності та порядку звернення до нього.

03.10.2017 р. прийнято проект закону щодо змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України. Закон набуде чинності після підписання Президентом України.

Суть змін

Прийняті зміни до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України.

Кого стосується 

Усіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді.

Які наслідки 

Прийняття законопроекту №6232 запроваджує багато нововведень, далеко не всі з яких можна однозначно оцінити. У намаганні скопіювати кращі «західні» рішення у процесуальній сфері автори проекту створили багато колізій та розбіжностей з чинним законодавством, а також запровадили певні новації, що дають підстави для зловживання правом.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Законопроектом пропонується внести зміни у деякі норми, передбачені Кодексом законів України про працю, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кримінальним кодексом України, Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом України, Цивільно-виконавчим кодексом України, Законами України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом», «Про нотаріат», «Про міжнародний комерційний арбітраж», «Про судову експертизу», «Про банки та банківську діяльність», «Про доступ до судових рішень», «Про судовий збір», «Про виконавче провадження» та інші. Перелік досить великий, тому судовим юристам вже зараз слід починати знайомитися з майбутніми нововведеннями, щоб нові правила гри не стали для них сюрпризом.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH4T400A.html

Summary
Evris newsletter #1 На Украинском
Article Name
Evris newsletter #1 На Украинском
Description
Ежемесячный Дайджест от компании Evris. Здесь вы найдете 9 самых важных изменений в законодательстве Украины за текущий Месяц.
Author
Publisher Name
Evris
Publisher Logo