9 E-points

Шановні колеги, партнери, друзі!

Ми в Evris цінуємо Ваш час, тому розробили формат єдиного щомісячного онлайн дайджеста 9 E-points.

9 E-points – це щомісячний е-дайджест від Evris:

 • 9 новел законодавства, про які варто знати бізнес спільноті для завчасного реагування.
 • 9 ділових та юридичних заходів, які варто відвідати для нових ідей.
 • 9 цікавин від юристів Evris, які роблять свою справу талановито та з пристрастю.

 

Банк збанкрутів – можна орендувати його майно?

Суть змін

Набув чинності новий порядок оренди майна збанкрутілого банку.

Рішення ФГВФО «Про затвердження Положення про оренду майна неплатоспроможних банків» від 15.02.2018р. № 465 набуло чинності 17.04.2018р

Кого стосується 

Банків, юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб

Які наслідки 

Це Положення визначає порядок розкриття інформації щодо майна неплатоспроможного банку, передавання його в оренду, формування пропозиції та умови передання.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

ФГВФО щомісяця розміщує на веб-сайті неплатоспроможного банку інформацію щодо переліку та характеристик майна, що може бути передано в оренду. Мінімальний строк дії договору оренди повинен складати не менше 30 днів та не повинен перевищувати граничного строку ліквідації неплатоспроможного банку.

Чергова порція удосконалень у роботі банків

Суть змін

Удосконалено порядок здійснення банками операцій за документарними акредитивами

Постанова НБУ від 11.04.2018р. №38 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» набула чинності 20.04.2018р.

Кого стосується 

Банків, фізичних та юридичних осіб (нерезидентів та резидентів), представництв юридичних осіб- нерезидентів

Які наслідки 

Викладено в новій редакції Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2003р. № 514 (нова назва документа – Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами) та затверджено зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004р. № 22.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

В операціях за акредитивами:

 • запроваджено електронний документообіг на всіх етапах;
 • зменшено кількість формальних інструкцій;
 • удосконалено порядок роботи банків за такими операціями в національній валюті.

Додаткові вимоги до страхування майна при видачі стабілізаційних кредитів

Суть змін

НБУ визначив додаткові умови прийняття окремих видів майна у заставу чи іпотеку за стабілізаційними кредитами банків.

Постанова НБУ від 17.04.2018р. №40 «Про внесення змін до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України» набула чинності 20.04.2018р.

Кого стосується 

Банків

Які наслідки

НБУ приймає в заставу/іпотеку майно, визначене в пунктах 12, 13, 15 додатка 1 до Положення про надання НБУ стабілізаційних кредитів (це нерухоме майно, повітряні і морські судна, інше рухоме майно у вигляді залізничного рухомого складу), за умови його страхування страховиком, який відповідає додатковим критеріям:

 • немає фактів порушення страховиком вимог Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»протягом останніх 2-х років;
 • немає рішень Нацкомфінпослуг про тимчасове зупинення (обмеження) дії ліцензії на право здійснення страхової діяльності впродовж останніх 2 – х років;
 • інше.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Страхування щодо окремих видів майна здійснюється після отримання від НБУ висновку про відповідність страховика встановленим критеріям.

Ущільнення територіальних податкових інспекцій

Суть змін

Районні податкові інспекції будуть приєднані до обласних органів.

Постанова Кабінету Міністрів України № 296 від 28 березня 2018р. «Про реформування територіальних органів Державної фіскальної служби» набула чинності 24 квітня 2018р.

Кого стосується 

Українського бізнесу

Які наслідки 

Державні податкові інспекції втратять статус юридичних осіб та приєднаються до головних управлінь в областях (та у місті Києві) як структурні підрозділи. Водночас реорганізаційні зміни не стосуються Офісу великих платників ДФС.

Процес реорганізації – доволі тривала процедура, тому державні податкові інспекції ще існуватимуть як юридичні особи протягом певного періоду після набрання чинності цією постановою.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Платникам податків слід очікувати, що зміняться бюджетні рахунки для сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

Платники податків, які перебували на обліку в районних, об’єднаних, районних у містах податкових інспекціях, будуть переведені та взяті на облік у головному управлінні ДФС у відповідній області чи у місті Києві. Платники податків мають бути повідомлені про переведення, при цьому жодних дій від платників податків для такого переведення не потребується.

А ось договори про визнання електронних документів переведеним платникам податків ймовірно-таки доведеться переукласти.

Діяльність АТ стає ще прозорішою

Суть змін

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Рішення НКЦПФР, що наразі знаходиться на реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Кого стосується 

Компаній, що працюють у формі акціонерних товариств, а також інших емітентів цінних паперів

Які наслідки 

Вказані зміни було розроблено з метою імплементації положень Закону України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів від 16.11.2017р. №2210-VІІІ. Змінами розширено склад особливої інформації, що підлягає розкриттю, а також доповнено обсяг інформації, що розкривається у складі проміжної інформації (інформації за результатами кварталу). Крім того, змінами запроваджено вимоги до розкриття інформації іноземними емітентами – нерезидентами, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України (наразі в Україні допущено до торгів цінні папери двох іноземних емітентів). Додатково було доповнено обсяг інформації, що підлягає оприлюдненню емітентами на власному веб-сайті (оприлюдненню підлягатимуть звіти наглядової ради, звіти виконавчого органу, звіти ревізійної комісії; положення, відповідно до якого визначається винагорода членів наглядової ради та виконавчого органу; а також протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів).

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Запропоновані зміни забезпечать виконання вимог Закону емітентами цінних паперів та сприятимуть підвищенню рівня прозорості діяльності акціонерних товариств в Україні.

Відтепер Кредитний реєстр Нацбанку знатиме значно більше про боржників

Суть змін

Банки будуть зобов’язані подавати інформацію про кредитні операції, заборгованість за якими дорівнює або перевищує 100 МЗП (у 2018 році – 372 300 грн.) в Кредитний реєстр Нацбанку.

Положення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків» вступає в силу з 1.04.2018р.

Кого стосується 

Банків та боржників

Які наслідки 

Відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу І вищезазначеного закону статтю 671 Закону України «Про банки і банківську діяльність» викладено в новій редакції. Зміни стосуються формування та діяльності Кредитного реєстру Національного банку України.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

З 1 квітня 2018 року усі банки мають подати до Кредитного реєстру інформацію про: 1) відомості, що ідентифікують боржника; 2) умови кредитної операції та виконання зобов’язань за кредитною операцією; 3) належність боржника до пов’язаних з банком осіб; 4) забезпечення виконання зобов’язань за кредитною операцією, у тому числі порукою; 5) іншу інформацію про боржника – юридичну особу. Інформація має передаватися до Кредитного реєстру не пізніше одинадцятого робочого дня місяця, наступного за звітним.

Крім того, Банки передаватимуть інформацію до Кредитного реєстру без необхідності отримання на це згоди боржника – юридичної особи, проте вони повинні письмово повідомити про це боржника – юридичну особу.

Органічна продукція стає ще більш якісною та безпечною

Суть змін

Адаптується внутрішня система контролю якості органічної продукції. Українське законодавство в цій сфері узгоджується з європейським.

Постанова НБУ № 2412-VIII від 19.04.2018р. «Про прийняття за основу проекту Закону України про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції».

Кого стосується 

Операторів (виробників продукції), які займаються виробництвом та/або обігом продукції сфері органічного виробництва

Які наслідки 

За словами заступника Міністра аграрної політики та продовольства України, Олени Ковальової, наслідком прийняття цього Закону буде, перш за все, сертифікація органічного виробництва. Для такого виробництва мають застосовуватися лише специфічні та дозволені речовини та елементи технології, які є безпечними для споживача та ощадливими для довкілля.

Як підготуватися (механізм запровадження змін)

Відповідно до проекту Закону, буде створений реєстр сертифікуючих органів, органічних виробників та органічного насіння. Окрім цього, новий проект Закону №5448 сформує систему контролю (нагляду) за процесом виробництва та виробниками відповідно до практики країн Європейського Союзу.

Завдяки сертифікації процесу виробництва мають повністю зникнути експортні технічні бар’єри.

ФОП на пенсії: як заощадити на сплаті єдиного соціального внеску

Суть змін

Верховний суд дійшов висновку, що фізичні особи-підприємці на пенсії звільняються від сплати єдиного соціального внеску.

Постанова Верховного суду №805/2195/17-а від 20.03.2018р.

Кого стосується 

Фізичних осіб-підприємців – пенсіонерів

Які наслідки 

Верховний суд зазначив, що звільнення фізичної особи-підприємця, який обрав спрощену систему оподаткування, від сплати єдиного внеску можливе за наявності двох умов:

 • по-перше, така особа повинна мати статус пенсіонера за віком або людини з інвалідністю;
 • по-друге, отримувати відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Як підготуватися (механізм запровадження змін)

Фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують пенсію або соціальну допомогу.

Хто відтепер регулюватиме продаж алкоголю?

Суть змін

Органам місцевого самоврядування надано повноваження встановлювати заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв  та встановлено адміністративну відповідальність за торгівлю  пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими у заборонений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування час доби.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових» прийнято 22.03.2018р.

25.04.2018р. цей Закон набрав чинності.

Кого стосується 

Підприємців, ведення бізнесу яких пов’язано з продажем алкогольних напоїв, пива; споживачів алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива

Які наслідки 

Прогнозується, що реалізація норм закону допоможе органам місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання місцевого значення відповідно до Конституції  та законів України, сприятиме підвищенню ефективності заходів з обмеження шкідливого впливу споживання алкоголю, а також зменшенню кількості злочинів, вчинених у стані алкогольного сп’яніння у нічний час та додержання тиші у громадських місцях.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Підприємцям слід регулярно ознайомлюватися з прийнятими органам місцевого самоврядування рішеннями; довести до відома працівників-продавців положення закону, провести профілактичну бесіду задля попередження вчинення ними адміністративного правопорушення через необізнаність про прийняті норми.

Summary
Evris newsletter #8 На Украинском
Article Name
Evris newsletter #8 На Украинском
Description
Ежемесячный Дайджест от компании Evris. Здесь вы найдете 9 самых важных изменений в законодательстве Украины за текущий Месяц.
Author
Publisher Name
Evris
Publisher Logo