9 E-points

Шановні колеги, партнери, друзі!

Ми в Evris цінуємо Ваш час, тому розробили формат єдиного щомісячного онлайн дайджеста 9 E-points.

9 E-points – це щомісячний е-дайджест від Evris:

  • 9 новел законодавства, про які варто знати бізнес спільноті для завчасного реагування.
  • 9 ділових та юридичних заходів, які варто відвідати для нових ідей.
  • 9 цікавин від юристів Evris, які роблять свою справу талановито та з пристрастю.

 

Хочете придбати держмайно? Відтепер приватизація йде за новими правилами

Суть змін

Новий закон «Про приватизацію державного майна» передбачає спрощену класифікацію об’єктів приватизації та встановлює свій порядок приватизації для кожної з груп об’єктів.

18 січня 2018 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про приватизацію державного майна»

Кого стосується

Українських та іноземних інвесторів, які бажають придбати державне майно

Які наслідки

Замість існуючих шести груп (А, В, Г, Д, Е та Ж), передбачається розподіл всіх об’єктів приватизації на малі та великі. При цьому перелік великих об’єктів приватизації буде затверджуватись Кабінетом Міністрів України, а малих – Фондом державного майна України (ФДМУ) (у випадку приватизації комунального майна – місцевими радами). Додатково, Законом передбачена можливість включення об’єктів до переліку таких, що підлягають приватизації, на підставі подання зацікавлених інвесторів до ФДМУ.

Для кожної з груп об’єктів приватизації законом встановлено свій порядок приватизації. Так, об’єкти малої приватизації будуть приватизуватись шляхом продажу на електронному аукціоні, а великі – за участі інвестиційного радника, який буде репутаційним інвестиційним банком. Безумовним позитивним кроком є передбачена Законом можливість укладати договори щодо продажу великих об’єктів приватизації відповідно до законодавства інших держав, що забезпечить певний рівень комфорту іноземним інвесторам.

Крім цього, Закон скасовує особливості приватизації для об’єктів з окремих секторів економіки, що дозволить уніфікувати приватизаційне законодавство. З одного боку, це може теоретично мати негативний вплив, наприклад, у разі приватизації сільськогосподарського підприємства, працівники якого втратять своє право на приватизацію акцій відповідного підприємства. Проте, з іншого боку, ці обмеження і так не давали бажаного результату, а їх дотримання було лише формальністю.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Закон спрямовано на спрощення існуючої процедури приватизації, уніфікацію приватизаційного законодавства, що сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату та залученню інвестицій в економіку країни.

Інтелектуальні права в Україні будуть захищені за європейськими стандартами .

Суть змін

На законодавчому рівні ухвалено два законопроекти щодо покращення сфери захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Обидва документи розроблені відповідно до концепції реформи захисту прав інтелектуальної власності в Україні та з метою гармонізації із законодавством Європейського Союзу.

25.01.2018 року за ініціативи Мінекономрозвитку Кабінетом Міністрів України ухвалено Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів та корисних моделей» та Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права та суміжних прав».

Документ ще не був переданий до Верховної Ради України.

Кого стосується

Суб’єктів прав інтелектуальної власності, економіки України

Які наслідки

Мета законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав” –  вдосконалити наявну систему організації та захисту авторських і суміжних прав.

Законопроектом передбачено наступне:

  • врегулювання належності майнових прав на об’єкти авторського права і суміжних прав, які створені на замовлення або за трудовим договором;
  • використання ліцензій, доступних у цифровій формі, що можуть надаватись засобами електронного зв’язку у вигляді публічної пропозиції;
  • впровадження вільних ліцензій, що передбачають надання автору гнучких інструментів легального і безоплатного поширення власних результатів творчої діяльності та укладення договорів.

Другий законопроект – “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей” – спрямований на захист і стимулювання винахідницької діяльності в Україні. Норми законопроекту передбачають:

  • впровадження можливості електронної подачі заявок на реєстрацію;
  • вдосконалення механізму оскарження заявок в “Укрпатенті”;
  • принцип “post-grant opposition” – можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку після видачі патенту (якщо патент було видано з порушенням авторського права, або винахід не є корисною моделлю);
  • подолання “патентного тролінгу”.

Вказані законопроекти створять більш сприятливі умови для здійснення винахідницької діяльності в Україні, що матиме позитивний вплив на реалізацію інноваційного та інвестиційного потенціалу та загалом економіку України.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Остаточні висновки можливо буде зробити лише після оприлюднення тексту законопроекту або його передачі до Верховної Ради України. Наразі у Верховній Раді України вже зареєстровано законопроект №7466, яким планується врегулювати питання діяльності організацій колективного управління, а нові законопроекти доповнюють його.

Акціонерним товариствам відтепер буде легше вести бізнес та залучати інвестиції

Суть змін

Закон імплементує до національного законодавства вимоги європейських директив з корпоративного управління та діяльності компаній і удосконалює його в питаннях емісії цінних паперів; розкриття інформації на фондовому ринку України та діяльності з надання інформаційних послуг.

16.01.2018 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів».

Кого стосується

Акціонерних товариств, банків, учасників фондового ринку

Які наслідки

Положеннями документу змінюється підхід до віднесення акціонерних товариств до публічних та приватних і пропонується відмовитись від фіксування в найменуванні акціонерного товариства його типу. Також виключається вимога, що банки можуть бути не лише у формі публічних акціонерних товариств, при цьому на банки розповсюджуються вимоги з розкриття інформації, як і на публічні компанії, та встановлюються підвищені вимоги до корпоративного управління, зокрема в частині формування наглядової ради та її комітетів.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Для публічних акціонерних товариств і банків обов’язковому оприлюдненню підлягатиме регулярна річна і квартальна інформація, особлива інформація, інсайдерська інформація, інформація про власників істотних пакетів акцій, починаючи з 5% тощо. Для приватних акціонерних товаристві і акціонерних товариств, які не заявлять про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, закон передбачає зменшення вимог щодо розкриття інформації. Закон запроваджує новий вид діяльності на фондовому ринку – агент з розкриття інформації. Агенти матимуть можливість здійснювати такі функції: подавати регульовану інформацію емітентів цінних паперів до НКЦПФР; оприлюднювати регульовану інформацію від імені емітента; розповсюджувати в режимі безперервного оновлення консолідовану інформацію про цінні папери.

«Ні!» домашньому насильству

Суть змін

Закон визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства, адаптує національне законодавство до європейських стандартів, що забезпечує підготовку бази для ратифікації Стамбульської конвенції.

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» був прийнятий 07.12.2017 та вступив у силу 07.01.2018

Кого стосується

Осіб, що проживають або перебувають на території України та мають сім’ю

Які наслідки

Законом вводяться нові поняття та механізми захисту осіб, які постраждали від домашнього насильства. Зокрема, регламентовано поняття кривдник, дитина-кривдник, дитина, яка постраждала від домашнього насильства, психологічне та економічне насильство, тощо. Законом введено систему спеціальних заходів, таких як терміновий заборонний припис стосовно кривдника, обмежувальний припис стосовно кривдника, взяття на профілактичний облік кривдника та проведення з ним профілактичної роботи, направлення кривдника на проходження програми для кривдників, які можуть застосовуватись, реалізація яких покладається на органи Національної поліції України, суди та місцеві органи самоврядування. До прикладу вводиться некласичні для української правової системи засоби судового захисту, як то заборона перебувати в місці спільного проживання, заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання, заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою, тощо. Окрім того, закон регламентує створення єдиного державного реєстру домашнього насильства.

Перші кроки нового Верховного Суду – нові старі податкові рішення

Суть змін

Планові податкові перевірки та операції з «фіктивними» контрагентами у рішеннях оновленого Верховного Суду

Розглядувані судові рішення прийняті новим складом Верховного Суду, який почав роботу з 15 грудня 2017 року. З цієї дати припинили свою діяльність Верховний Суд України та, зокрема, Вищий адміністративний суд України.

Кого стосується

Українського  бізнесу

Які наслідки

Верховний Суд почав формувати власну судову практику в податкових спорах, проте поки що не змінив правових позицій, сформульованих його попередником — Верховним Судом України.

У постанові від 23.01.2018 у справі № 813/1946/17 (К/9901/1709/17) Верховний Суд підтвердив правомірність скасування судами наказу на проведення планової податкової перевірки платника податків. Верховний Суд врахував, що план – графік проведення перевірок на відповідний квартал був складений з порушенням строків, а податковий орган не навів підстав для включення платника податків до плану – графіка перевірок. Так, податковий орган не надав інформації щодо періоду, за який проаналізовано діяльність підприємства, та інформації щодо визначення ступеня ризику підприємства. Відтак, касаційну скаргу податківців залишено без задоволення.

У іншій справі вже платнику податків було відмовлено у задоволенні касаційної скарги. У постанові від 16.01.2018 у справі № 2а-7075/12/2670 (К/9901/1478/18) Верховний Суд погодився з правомірністю донарахувань податку на прибуток та ПДВ, оскільки платник податків сформував витрати та податковий кредит за операціями з контрагентом, щодо директора якого існує вирок за статтею «фіктивне підприємництво». Верховний Суд не став змінювати правову позицію попередника (Верховного Суду України) про безпідставність формування витрат та податкового кредиту «навіть за формального підтвердження [операцій] документами бухгалтерського обліку», якщо «фіктивність» контрагента підтверджена судовими рішеннями у кримінальних провадженнях.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Платникам податків, які розраховували на більш виважений підхід оновленого Верховного Суду до формування судової практики в податкових справах, слід очікувати на продовження застосування усталених фіскальних правових позицій та враховувати це при побудові захисту від податкових донарахувань.

Запровадження рахунків умовного зберігання: що нового?

Суть змін

Приведення нормативно-правової бази у відповідність до змін повноцінного запровадження рахунків умовного зберігання (ескроу).

Постанова НБУ №147 від 28.12.2017 року набрала чинності 30 грудня 2017 року.

Кого стосується

Банки та іноземні інвестори

Які наслідки

Документ сприятиме підвищенню рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах;

забезпечить механізм розрахунків під час процедури squeeze-out;

врегулює правовідносини, які виникатимуть під час відкриття, використання і закриття рахунків умовного зберігання (ескроу).

Європейські директиви з корпоративного управління відтепер і в Україні

Суть змін

Закон імплементує до національного законодавства вимоги європейських директив з корпоративного управління та діяльності компаній і удосконалює його в питаннях емісії цінних паперів.

Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 16.11.2017 N 2210-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів”. Закон набрав чинності 06.01.2018 року. При цьому для деяких положень Закону встановлено окремі дати набрання ними чинності

Кого стосується

Банків та акціонерних товариств

Які наслідки

Основні положення Закону:

– скасування фіксації в найменуванні акціонерного товариства його типу – публічного або приватного;

– поширення на банки вимоги щодо розкриття інформації як на публічні компанії та встановлення підвищених вимог до корпоративного управління в них, серед іншого в частині формування наглядової ради та її комітетів;

– розширення обсягу інформації та способів її розкриття для ПАТ і банків (при цьому скасовано обов’язок публікувати інформацію в одному з офіційних видань);

зменшення обсягу розкриття інформації для ПрАТ;

– можливість надання інформаційних послуг на фондовому ринку приватними особами, а не тільки НКЦПФР;

– посилення вимог до прозорості діяльності наглядової ради АТ і розширення її повноважень;

– удосконалення порядку емісії цінних паперів.

Повідомлення від Держфінмоніторингу: що, як, за узгодженням з ким самеа

Суть змін

Встановлено процедуру повідомлення Держфінмоніторингом суб’єкта первинного фінансового моніторингу (СПФМ) після надходження інформації від судів або правоохоронних органів про вручення особі підозри у вчиненні кримінального злочину, про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням такого СПФМ.

Наказ Мінфіну від 16.11.2017 року №944 зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 грудня 2017 р. за N 1486/31354 та набрав чинності 19 січня 2018 року.

Кого стосується

Банків, інших фінансових установ, суб’єктів господарювання та підприємницької діяльності, адвокатів,  нотаріусів

Які наслідки

Інформація щодо вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження, а також інформація про прийняті судами рішення за такими кримінальними провадженнями надаються СПФМ Держфінмоніторингом в місячний строк з моменту їх одержання в такий спосіб:

банкам (філіям іноземних банків) – в електронному вигляді засобами електронної пошти Нацбанку або рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення;

іншим СПФМ – рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Структура та реквізитний склад файлів інформаційного обміну з банками (філіями іноземних банків) визначаються Міністерством фінансів за погодженням з Національним банком.

Захворіли? Нові медичні гарантії – у новому Законі

Суть змін

Почав вводитися в дію ЗУ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Закон Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» прийнятий 19 жовтня 2017 року, він вступає через місяць після прийняття, вводиться в дію з 1 січня 2018 року поетапно, крім частини 8 статті 10, яка набирає чинності та вводиться в дію з 1 серпня 2018 року.

Кого стосується

пацієнтів, працівників закладів охорони здоров’я.

Які наслідки

Відповідно до Закону держава гарантує повну оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.

З 1 січня 2018 року запроваджується реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Передбачається укладення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, зміниться система фінансування закладів охорони здоров’я. Гроші буде надходити не просто на окремий заклад, а на фінансування лікування конкретного пацієнта.

Обрати лікаря первинної допомоги (сімейного лікаря, терапевта, педіатра), з цим лікарем можна буде підписати Декларацію, на основі якої держава оплачуватиме медпослуги та лікарські засоби, які отримав конкретний пацієнт.

Summary
Evris newsletter #5 На Украинском
Article Name
Evris newsletter #5 На Украинском
Description
Ежемесячный Дайджест от компании Evris. Здесь вы найдете 9 самых важных изменений в законодательстве Украины за текущий Месяц.
Author
Publisher Name
Evris
Publisher Logo