9 E-points

Шановні колеги, партнери, друзі!

Ми в Evris цінуємо Ваш час, тому розробили формат єдиного щомісячного онлайн дайджеста 9 E-points.

9 E-points – це щомісячний е-дайджест від Evris:

 • 9 новел законодавства, про які варто знати бізнес спільноті для завчасного реагування.
 • 9 ділових та юридичних заходів, які варто відвідати для нових ідей.
 • 9 цікавин від юристів Evris, які роблять свою справу талановито та з пристрастю.

 

Обмежень на валютному ринку України стає ще менше

Суть змін

Національний банк України) продовжує лібералізацію обмежень на валютному ринку України.

14 грудня 2017 р. набрала чинності Постанова Правління НБУ № 128 від 12 грудня 2017 року “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України №410 від 13 грудня 2016 р.”.

Закон ще не підписано Президентом. Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, за винятком окремих положень.

Кого стосується

Українського бізнесу, що залучив іноземне фінансування.

Які наслідки

Прийняті зміни спрямовано на подальшу лібералізацію валютних обмежень, що дозволить резидентам здійснювати розрахунки з нерезидентами вчасно та у повному обсязі.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Зокрема, НБУ розширює перелік випадків, в яких дозволяється дострокове погашення кредитів та позик в іноземній валюті, отриманих резидентами від нерезидентів. Відтепер достроково можна буде також погашати кредит/позику, у реалізації якої повністю чи частково бере участь іноземна держава через уповноважених нею осіб.

Крім того, НБУ скасував обмеження на максимальну суму переказів іноземної валюти для операцій уповноважених банків, які вони здійснюють на підставі індивідуальних ліцензій. До внесення відповідних змін існував ліміт за відповідними операціями – 50 тис. дол. США протягом одного календарного місяця. Наразі, банкам дозволено проводити перекази в іноземній валюті на всю суму, вказану в індивідуальній ліцензії НБУ.

Як визначити фіктивного емітента цінних паперів

Суть змін

Внесено зміни до Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності.

07 грудня 2017р. набрало чинності Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності» №393 від 30.05.2017 р. Положення набрало чинності

Кого стосується

Українського бізнесу у формі акціонерних товариств.

Які наслідки

Прийняті зміни сприятимуть подальшому очищенню ринку від квазі-публічних акціонерних товариств, що також забезпечить вищий рівень прозорості управління та діяльності відповідних компаній і сприятиме захисту українських та іноземних інвесторів.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Положення встановлює 13 ознак фіктивності емітента цінних паперів, до яких, зокрема, належить неподання емітентом до НКЦПФР регулярної річної інформації або регулярної квартальної інформації протягом двох кварталів поспіль; непроведення акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль; реєстрація місцезнаходження емітента у приміщенні житлового фонду; відсутність чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) станом на кінець фінансового року та ін. При цьому, для внесення емітента до списку таких, що мають ознаки фіктивності, достатньо, щоб він відповідав хоча б трьом ознакам фіктивності, визначеним Положенням. Внесення емітента до відповідного списку є підставою для зупинення обігу його цінних паперів та, відповідно, заборони вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав власності на цінні папери і обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з цінними паперами відповідного випуску.

Окремі ознаки фіктивності визначено для корпоративних інвестиційних фондів та страховиків.

Відтепер проводити валютні операції і простіше, і складніше

Суть змін

НБУ продовжує удосконалювати порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за кордон та спрощує проведення банками низки валютних операцій.

15 грудня 2017 р. набрала чинності Постанова НБУ №130 від 14.12.2017 р.

Кого стосується

Банків та суб’єктів господарювання – резидентів України.

Які наслідки

Відтепер змінами чітко унормована можливість перерахування у якості відшкодування резидентом-позичальником  коштів нерезиденту-гаранту (поручителя).

Крім того, з метою запобігання відтоку капіталу за межі України посилено вимоги  щодо документів для отримання індивідуальної ліцензії НБУ.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

НБУ уточнив перелік:

 • документів для отримання індивідуальної ліцензії НБУ;
 • операцій з переказування іноземної валюти за межі України суб’єктами господарювання-резидентами, які не потребують отримання індивідуальної ліцензії НБУ;
 • підстав для анулювання індивідуальних ліцензій НБУ на переказування суб’єктами господарювання-резидентами іноземної валюти за кордон.

Нові реалії фінансового ринку України – рахунки-ескроу

Суть змін

Вперше в Україні запроваджено новий вид рахунків – рахунки умовного зберігання (ескроу) та визначено ескроу–агента.

21 грудня 2017 р. набрала чинності Постанова НБУ №133  від 18.12.2017 р.

Кого стосується

Банків, фізичних та юридичних осіб.

Які наслідки

Постанова НБУ  №133:

 • – сприятиме підвищенню рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах;
 • – забезпечить механізм розрахунків під час процедури squeeze-out, визначеної статтею 652   Закону України “Про акціонерні товариства”;
 • – врегулює правовідносини, які виникатимуть під час відкриття, використання і закриття рахунків умовного зберігання (ескроу).

Як підготуватися / механізм запровадження змін

НБУ визначив по рахункам умовного зберігання (ескроу):

 • – порядок відкриття та закриття таких рахунків, а також перелік документів для цього;
 • – виключний перелік операцій;
 • – нерезидентам – інвесторам надано право відкривати рахунки ескроу для перерахування коштів бенефіціарам;
 • – порядок відкриття поточного рахунку типу “Н” представництву донорської організації;
 • – звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, шляхом договірного списання за платіжною вимогою обтяжувача.

Відтепер валютні аукціони проводяться по-новому

Суть змін

Розширено перелік інформації, яка оприлюднюється НБУ за результатами проведення валютних аукціонів.

05 грудня 2017р. набрала чинності Постанова НБУ №123  від 30.11.2017 р.

Кого стосується

Фізичних та юридичних осіб або представників юридичної особи.

Які наслідки

Задля підвищення прозорості політики на валютному ринку, НБУ  розміщує на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ в день проведення аукціону інформацію, передбачену Постановою НБУ №123.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Раніше НБУ публікував інформацію про валюту аукціону, мінімальний і максимальний курс, заявлений банками для участі в аукціоні, загальний обсяг заявок щодо продажу чи купівлі іноземної валюти та задоволених заявок, курс гривні до іноземної валюти за результатами аукціону.

Ці дані тепер доповнено інформацією про обсяг аукціону, загальну кількість заявок, прийнятих до аукціону та задоволених заявок банків щодо продажу чи купівлі іноземної валюти.

Список «офшорних» юрисдикцій зростає

Суть змін

Оновлено перелік юрисдикцій, операції з резидентами яких визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення (так званий перелік «офшорних» юрисдикцій).

01 січня 2018 р. набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 1045 від 27.12.2017 року про «Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України».

Кого стосується

Українського бізнесу, що має операції з компаніями, які зареєстровані чи є резидентами держав (територій), включених до Переліку.

Які наслідки

До нового Переліку так званих «офшорних» юрисдикцій увійшли 85 держав (територій). У порівнянні з попереднім переліком, до нового додані 19 юрисдикцій, серед яких, зокрема, Угорщина, Латвія, Естонія, ОАЕ, Сінгапур.

Операції з контрагентами, які зареєстровані чи є резидентами таких юрисдикцій, вважаються контрольованими і до таких операцій застосовуються правила трансфертного ціноутворення, якщо річний дохід українського платника податків перевищує 150 млн. грн., а річний обсяг операцій з контрагентом з таких юрисдикцій перевищує 10 млн. грн. Якщо ж зазначені вартісні критерії не досягаються, операції з такими контрагентами можуть призвести до проведення податкових коригувань, якщо на користь таких контрагентів нараховуються роялті або якщо у них придбаються необоротні активи, товари, роботи, послуги.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Залучення компаній – резидентів відповідних юрисдикцій для цілей розміщення боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі та подальшого надання кредиту українській компанії може позбавити права застосовувати пільгові умови оподаткування процентів, передбачені Податковим кодексом України (стосується, насамперед, Ірландії, Сінгапуру та Гонконгу).

Ще більше ІТ-товарів та послуг без ПДВ!

Суть змін

Розширено перелік ІТ-продукції та операцій, які звільняються від оподаткування ПДВ до 01 січня 2023 року

01 січня 2018 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» № 2245 від 07.12.2017 р. (законопроект № 6776-д від 14.11.2017 р.).

Кого стосується

Компаній-розробників, продавців та покупців програмного забезпечення.

Які наслідки

До 01 січня 2023 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість не лише операції з постачання програмної продукції, а також і операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті у розумінні Податкового кодексу України. Розширено як перелік «програмної продукції», щодо якої застосовується звільнення від ПДВ, так і перелік платежів, які не вважаються роялті.

Зокрема, надання доступу до програмного забезпечення (Software-as-a-Service), підписки на оновлення чи додатки, розповсюдження примірників програмного забезпечення у матеріальній, електронній формі, за допомогою кодів активації та посилань для завантаження також будуть охоплюватися звільненням від оподаткування ПДВ. Звільнення від ПДВ поширюватиметься й на перепродаж примірників програмного забезпечення.

Як підготуватися /механізм запровадження змін

У розробників програмного забезпечення, які надавали свої послуги з нарахуванням ПДВ, але з 01 січня 2018 року застосовуватимуть звільнення від ПДВ, може з’явитися потреба переглянути процеси закупівлі обладнання, товарів та послуг, які використовуються у власній діяльності. Адже якщо придбані товари, послуги, необоротні активи використовуються у звільнених від ПДВ операціях, то на вхідний ПДВ за такими закупівлями необхідно нараховувати «компенсуючі» податкові зобов’язання.

Починають діяти спеціальні правила виплати процентів нерезидентам за синдикованим фінансовим кредитом

Суть змін

Для виплат процентів нерезидентам за синдикованим фінансовим кредитом з’явилися спеціальні правила щодо застосування міжнародних конвенцій.

01 січня 2018 р. набирають чинності зміни, передбачені Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» № 2245 від 07.12.2017 р. (законопроект № 6776-д від 14.11.2017 р.).

Кого стосується

Холдингів та підприємств, які бажають залучити значні обсяги боргового фінансування за участі декількох кредиторів – нерезидентів

Які наслідки

При виплаті процентів нерезиденту за синдикованим фінансовим кредитом український позичальник застосовуватиме міжнародні конвенції з державами, резидентами якої є учасники синдикату кредиторів. Ставки податку, передбачені відповідними міжнародними конвенціями, застосовуватимуться пропорційно часткам відповідного кредитора у межах кредитного договору. Такі правила застосовуватимуться незалежно від того, чи сплачуються проценти напряму чи через агента (організатора кредиту).

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Для підтвердження наявності в учасників синдикату кредиторів статусу бенефіціарних власників процентів може знадобитися отримання від кожного учасника синдикату кредиторів сертифікату податкової резидентності.

Детальніше про зустрічне забезпечення

Суть змін

Новим регламентом Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України передбачається чітке врегулювання інституту забезпечувальних заходів.

01 січня 2018р. набрав чинності  Новий регламент МКАС при ТПП України.

Кого стосується

Усіх учасників арбітражного процесу.

Які наслідки

Вводяться чіткі вимого щодо форми та розміру забезпечення вимоги. За вмотивованою заявою сторін або за власною ініціативою голова МКАС або склад Арбітражного суду можуть змінити або скасувати вжиті забезпечувальні заходи.

Відповідно до ст. 27 нового Регламенту МКАС передбачається можливість зустрічного забезпечення, що відповідає принципу співрозмірності забезпечувальних заходів. Зустрічне забезпечення допускається шляхом внесення на депозитний рахунок Торгово-промислової палати України грошових коштів або надання банківської гарантії, поруки або іншого фінансового забезпечення, про що голова МКАС або склад Арбітражного суду виносить постанову.

Також, у разі звернення будь-якої зі сторін процесу до компетентного державного суду стосовно вжиття заходів забезпечення поданого до МКАС позову, на таку сторону покладається обов’язок без зволікань повідомити про це МКАС.

Summary
Evris newsletter #4 На Украинском
Article Name
Evris newsletter #4 На Украинском
Description
Ежемесячный Дайджест от компании Evris. Здесь вы найдете 9 самых важных изменений в законодательстве Украины за текущий Месяц.
Author
Publisher Name
Evris
Publisher Logo