9 E-points

Шановні колеги, партнери, друзі!

Ми в Evris цінуємо Ваш час, тому розробили формат єдиного щомісячного онлайн дайджеста 9 E-points.

9 E-points – це щомісячний е-дайджест від Evris:

  • 9 новел законодавства, про які варто знати бізнес спільноті для завчасного реагування.
  • 9 ділових та юридичних заходів, які варто відвідати для нових ідей.
  • 9 цікавин від юристів Evris, які роблять свою справу талановито та з пристрастю.

 

Нові правила гри: класифікація акціонерних товариств та розкриття внутрішньої інформації.

Суть змін

Закон пропонує абсолютно новий підхід до розподілу акціонерних товариств (АТ) на приватні та публічні. Так, відповідно до Закону всі акціонерні товариства вважатимуться приватними, за винятком компаній, що знаходяться у лістингу на фондовій біржі, або компаній, які оголосили про здійснення публічного розміщення акцій.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» прийнято ВРУ 16 листопада 2017 р.

 Закон ще не підписано Президентом. Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, за винятком окремих положень.

Кого стосується 

Усіх компаній, що працюють у формі акціонерних товариств.

Які наслідки 

Разом з тим Закон посилює вимоги до публічних АТ в частині обсягів розкриття інформації. Відповідно до Закону публічні АТ повинні будуть розкривати регулярну річну та квартальну інформацію, інсайдерську інформацію, а також інформацію про власників голосуючих акцій, що перевищують порогові значення (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95% акцій) та ін. Також однією з новел Закону є введення авторизації діяльності з надання інформаційних послуг (діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, діяльність з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку та діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР). При цьому особи, які будуть надавати відповідні інформаційні послуги з розкриття інформації, повинні будуть мати погоджені з НКЦПФР внутрішні правила та певні технічні засоби, що забезпечуватимуть оприлюднення такої інформації в режимі, максимально технічно наближеному до реального часу. Регульована інформація повинна бути безкоштовно доступна будь-яким юридичним та/або фізичним особам не пізніше 15 хвилин після її оприлюднення. Закон також скасовує вимогу розкриття інформації в офіційних друкованих виданнях.

Додатково Закон дозволяє банкам існувати у формі як публічного, так і приватного АТ. При цьому, законодавець зберіг високі вимоги до корпоративного управління та розкриття інформації банками, оскільки в банківській сфері присутній значний публічний інтерес.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

В першу чергу Закон дозволить очистити ринок від квазі-публічних компаній, що були змушені працювати в публічному статусі в результаті приватизації, а не свого свідомого вибору. Запропоновані зміни повинні дати поштовх для розвитку справжнього фондового ринку в Україні, забезпечивши існування публічних компаній, основне завдання яких полягає саме у залученні коштів. Крім того, Закон допоможе підвищити рівень прозорості ринку та захистити інтереси його учасників, що матимуть доступ до необхідної інформації практично в режимі реального часу.

Іноземні інвестори нарешті зможуть  отримати дивіденди за період до 2013 року.

Суть змін

15 листопада набрала чинності Постанова Правління Національного банку України №112 від 14 листопада 2017 року “Про внесення змін до Постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410”.

Кого стосується 

Іноземних інвесторів та кредиторів

Які наслідки 

НБУ дозволив виплачувати дивіденди іноземним інвесторам, нараховані за період до 2013 року включно (до цього було дозволено виплачувати дивіденди за кордон лише за період 2014-2016 рр.). При цьому визначено ліміт на такі операції – не більше 2 млн. дол. США на місяць на одну юридичну особу (емітента, депозитарну установу або іноземного інвестора). Проте виплата дивідендів, нарахованих за 2014-2016 роки, здійснюватиметься, як і раніше, в межах щомісячного ліміту на рівні 5 млн. дол. США на одну юридичну особу.

Крім того, НБУ дозволив здійснювати дострокове погашення позик від іноземних кредиторів, але лише тим резидентам-позичальникам, які перебувають в процесі ліквідації.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Зазначені зміни позитивно вплинуть на іноземних інвесторів, які, по-перше, матимуть змогу нарешті отримати дивіденди, нараховані їм за попередні періоди та, по-друге, зможуть отримати попередньо позичені кошти від резидента-позичальника в процесі його ліквідації.

Встановлено порядок прийняття санкцій для фінансових установ у процедурі фінансової реструктуризації.

Суть змін

Нарешті Нацкомфінпослуг встановлено порядок прийняття санкцій для фінансових установ у процедурі фінансової реструктуризації. Зокрема, визначено механізм провадження у справах про порушення положень ЗУ “Про фінансову реструктуризацію” та прийняття рішень Нацкомфінпослуг про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу та їх оскарження.

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.09.2017 N3783 набирає чинності з дня його офіційного опублікування і втрачає чинність одночасно з втратою чинності Закону України “Про фінансову реструктуризацію”.

Кого стосується 

Банки та юридичні особи – боржники, посадові та уповноважені особи Нацкомфінпослуг.

Які наслідки

Встановлено, що уповноважені та посадові особи Нацкомфінпослуг в межах своїх повноважень зобов’язані вживати всіх необхідних заходів для документального закріплення факту такого порушення, а також своєчасно прийняти рішення за справою про правопорушення та накласти штраф.

Факти порушення викладаються в акті про правопорушення. Розгляд справ про правопорушення здійснюється виключно уповноваженими особами Нацкомфінпослуг у межах своїх повноважень.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Рішення про накладення штрафу на фінансову установу приймається у вигляді постанови уповноваженої особи Нацкомфінпослуг, яке може бути оскаржене до Нацкомфінпослуг протягом 15 календарних днів з дня отримання такого рішення або до суду.

Стати банком-агентом ФГВФО? Тільки після тестування!

Суть змін

ФГВФО ускладнив процедуру отримання статусу банку-агенту (банк, через який Фонд здійснює виплату гарантованої суми відшкодування за вкладами).

Відтепер необхідно проходити тестування.

Рішенням від 21.09.2017 N 4304 ФГВФО вніс зміни до Положення про порядок визначення банків – агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Кого стосується 

Банки та фізичні особи-боржники

Які наслідки 

Для проходження тестування для отримання статусу банку-агенту  банк подає лист-заявку про намір тестового підключення до процесингового центру Фонду Автоматизованої системи виплат Фонду.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Також банк подає детальний опис автоматизованої системи, схеми реалізації технології виплат гарантованих сум, ресурсної частини програмно-апаратного забезпечення, технологічну схему резервного копіювання інформації, яка задіяна в процесі виплат гарантованих сум відшкодувань, копію протоколу тестування та інші документи.

Строк для визнання податкового кредиту збільшено втричі .

Суть змін

Збільшено строк для визнання податкового кредиту за зареєстрованими у ЄРПН податковими накладними з 365 днів до 1095 днів

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України» № 2198-VIII прийнятий 09 листопада 2017 року.

Цей закон набрав чинності 03 грудня 2017 року.

Кого стосується 

Всього українського бізнесу, які є платниками податку на додану вартість, зокрема, тих, хто відкладає включення податкового кредиту на майбутні періоди, а також тих, хто бажає зареєструвати в ЄРПН податкові накладні, з дати виписки яких минуло більше 365 днів

Які наслідки 

  • Право на включення сум ПДВ до складу податкового кредиту зберігається протягом 1095 календарних днів з дати складення податкової накладної / розрахунку коригування. Раніше відповідний строк становив 365 календарних днів.
  • Передбачено можливість реєстрації в ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування, складених починаючи з 01 липня 2015 року. Раніше право на реєстрацію податкових накладних / розрахунків коригування обмежувалося строком 365 днів. Водночас, для реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування зберігаються вимоги щодо достатності реєстраційної суми.
  • Встановлено штраф у розмірі 50% від суми ПДВ, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, якщо такі були зареєстровані з порушенням граничного строку на 366 і більше календарних днів.

Виробників електроенергії звільнено до 01 липня 2018 року від штрафів за порушення строків реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН, штрафів за затримку сплати податку на додану вартість та пені за затримку сплати самостійно обчисленого податкового зобов’язання з податку на додану вартість. Такі пом’якшення стосуються лише тих енерговиробників, які постачають електроенергію ДП «Енергоринок» та станом на 01 січня 2016 року мали податковий борг з податку на додану вартість. Перелік енерговиробників, яким буде доступне таке звільнення від відповідальності, має затвердити Кабінет Міністрів України.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

При реєстрації в ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування, складених починаючи з 01 липня 2015 року, але з дати виписки яких пройшло більше 365 днів, варто пам’ятати про 50%-ий штраф. Водночас ігнорування питання реєстрації таких податкових накладних / розрахунків коригування, особливо після отримання відповідного податкового повідомлення-рішення, може загрожувати штрафами, що дорівнюють 100% суми ПДВ за такою податковою накладною / розрахунком коригування.

Завітали слідчі або правоохоронці? Спілкуємося тільки під відеозапис!

Суть змін

Вирішення проблем, що виникають під час здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень правоохоронними органами за участі суб’єктів господарювання, шляхом внесення відповідних  змін до Кримінального процесуального кодексу України.

16.11.2017 Верховною Радою України прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування», Закон набуде чинності наступного дня після публікації в офіційному виданні, крім норм про відеозапис під час судових засідань – вони почнуть діяти від початку 2019 року

Кого стосується 

Суб’єктів господарювання під час здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень правоохоронними органами

Які наслідки 

Документом передбачено, що всі візити слідчих і правоохоронців в офіси суб’єктів господарювання відтепер будуть фіксуватися на відео, а на місце обшуку в обов’язковому порядку повинні допускатися юристи та адвокати. Крім того, законом забороняється вилучати без відповідного припису або ордера технічні засоби і оригінали фінансових документів

Законом вносяться зміни до статей 60, 214 Кримінального процесуального кодексу України та надається право заявнику отримувати витяг з ЄРДР щодо його заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, а також встановлюється обов’язок слідчого, прокурора надати такий витяг через 24 годин з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення.

Зміни нададуть можливість заявникам оперативно отримувати підтвердження факту початку досудового розслідування за їх заявами чи повідомленнями про кримінальні правопорушення, або ж оскаржувати бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР встановленому законом порядку.

Законом передбачено право сторони захисту самостійно здійснювати відеофіксацію проведення обшуку. Водночас такі особи попереджаються про їх обов’язок не розголошувати відомості досудового розслідування без письмового дозволу слідчого, прокурора, а також про відповідальність за розголошення таких відомостей.

Зі вступом в силу нової норми правоохоронці нестимуть відповідальність за безпідставне відкриття справ і неправомірні дії по відношенню до підприємців.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

З метою захисту прав суб’єктів господарювання під час здійснення досудового розслідування Законом вносяться зміни до Закону України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави», згідно з якими  розширено повноваження Кабінету Міністрів України у сфері здійснення контролю з метою узагальнення відомостей про порушення прав чи законних інтересів осіб правоохоронними органами та підготовки керівникам цих органів обов’язкових до розгляду рекомендацій.

Нове поняття у Цивільному процесуальному кодексі – зустрічне забезпечення позову.

Суть змін

Новим Цивільним процесуальним кодексом введено до національної правової системи інститут зустрічного забезпечення позову

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів” від 03.10.2017 р. № 2147-VIII (“Закон № 2147-VIII”)

У відповідності до Постанови Пленуму Верховного Суду від 30.11.2017 р. № 2 та п. 1 Прикінцевих положень Закону № 2147-VIII, вказаний закон набирає чинності з 15.12.2017 р

Кого стосується 

Всіх суб’єктів господарювання та їх керівників, фізичних осіб, адвокатів, арбітражних керуючих та інших правників.

Які наслідки 

До національного цивільного процесуального законодавство введено поняття зустрічного забезпечення позову. За своїм правовим змістом відповідний інститут направлений на забезпечення балансу інтересів сторін спору, створення умов для забезпечення об’єктивної можливості для компенсації негативних наслідків спричинених стороні спору внаслідок застосування до неї заходів забезпечення позову та зменшення можливостей сторін використовувати заходи забезпечення позову для тиску на іншу сторону у спорі.

Так, новим Цивільним процесуальним кодексом України визначено, що при вирішенні питання про забезпечення позову суд, з урахуванням обставин справи, визначає необхідність застосування зустрічного забезпечення, його розмір або інші дії належні вчинити заявнику заяви про забезпечення позову.

Зустрічне забезпечення може бути виражене у внесенні грошових коштів, які в подальшому можуть бути направлені на компенсацію витрат та збитків іншої сторони, на депозит суду, зобов’язанні надати банківську гарантію чи інший вид фінансового забезпечення, або зобов’язанням заявника вчинити певні дії.

Одночасно з цим, кодексом не встановлено виключного переліку заходів зустрічного забезпечення, що фактично надає судам можливість обирати такі заходи, які будуть забезпечувати баланс інтересів сторін спору у найкращий спосіб.

Крім того, новим Цивільним процесуальним кодексом України було передбачено, що компенсація збитків спричинених забезпеченням позову за рахунок звернення стягнення на зустрічне забезпечення здійснюється на підставі судового розгляду окремого позову про відшкодування збитків заявленого після розгляду первісного позову, що за своєю суттю унеможливлює отримання безпідставного відшкодування збитків заявлених іншою з сторін судового розгляду.

Перегляд судових рішень за виключними обставинами – які нюанси

Суть змін

Запровадження у господарському процесуальному праві нового інституту: перегляду судових рішень за виключними обставинами введено Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», прийнятий Верховною радою України 03.10.2017; набирає чинності з 15.12.2017; міститься у Господарському процесуальному кодексі України.

Кого стосується 

Учасників господарського процесу та їх представників

Які наслідки 

Рішення, постанови та ухвали господарського суду, Вищого суду з питань інтелектуальної власності, якими закінчено розгляд справи, а також ухвали у справах про банкрутство, які підлягають оскарженню у випадках, передбаченим Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», що набрав законної сили можуть бути переглянуті за виключними обставинами. Підставами для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами є:

1) встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акту чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане (заява про перегляд подається учасниками справи протягом тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення відповідного рішення Конституційного Суду України);

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні цієї справи судом (заява про перегляд може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, не пізніше тридцяти днів з дня, коли така особа дізналася або могла дізнатися про набуття цим рішенням статусу остаточного);

3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено судове рішення (заява про перегляд подається учасниками справи протягом тридцяти днів з дня, коли вирок у кримінальному провадженні набрав законної сили).

Якщо перегляду підлягає рішення суду першої інстанції то як правило, заява подається до суду, який ухвалив судове рішення.

Якщо відбувається перегляд судових рішень судів апеляційної і касаційної інстанцій, якими змінено або скасовано судове рішення, заява подається до суду тієї інстанції, яким змінено або ухвалено нове судове рішення.

Заява про перегляд судового рішення з підстави встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні цієї справи судом, подається до Верховного Суду і розглядається у складі Великої Палати.

Нова редакція ЦПК: які гарантії реального виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу

Суть змін

Новою редакцією Цивільного процесуального кодексу передбачено можливість застосування заходів забезпечення позову за заявою сторони у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу або третейського суду.

Верховною радою України прийнято Закон України  «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів” від 03.10.2017 р. № 2147-VIII (“Закон № 2147-VIII”)

У відповідності до Постанови Пленуму Верховного Суду від 30.11.2017 р. № 2 та п. 1 Прикінцевих положень Закону № 2147-VIII, вказаний закон набирає чинності з 15.12.2017 р.

Кого стосується 

Українських та іноземних суб’єктів господарювання, які є сторонами у справах на розгляді міжнародного комерційного арбітражу або третейського суду.

Які наслідки 

Нова редакція Цивільного процесуального кодексу (“Новий ЦПК”) дозволяє застосування заходів забезпечення позову з метою гарантування реальної можливості виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу або третейського суду. Можливість вжиття заходів забезпечення позову виключно в рамках судового провадження у національних судах тривалий час була їх основною перевагою при виборі учасниками правовідносин способу вирішення спору.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

В цілях застосування заходів забезпечення позову заявою сторони у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу або третейського суду варто враховувати, що така заява подається до загального апеляційного суду за місцезнаходженням арбітражу, третейського суду, місцезнаходженням відповідача або його майна за вибором заявника.

Водночас, до такої заяви про забезпечення позову необхідно надати відповідному загальному суду:

  • копію позовної заяви до міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду або іншого подібного документа;
  • документ, що підтверджує подання такої позовної заяви або іншого аналогічного документа згідно з відповідним регламентом (правилами) арбітражу, третейського суду або законодавством за місцем арбітражу;
  • копію відповідної арбітражної угоди чи угоди про передачу спору на вирішення третейського суду .

Варто враховувати, що за загальним правилом така заява розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Скасовуються ж заходи забезпечення позову, вжиті судом у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, у разі відмови у розгляді такої справи або припинення її розгляду міжнародним комерційним арбітражем, третейським судом, ухвалення ними рішення про відмову в задоволенні позову, припинення участі або невчинення особою, за заявою якої забезпечено позов, дій щодо участі в арбітражному, третейському розгляді, або з інших підстав, що свідчать про втрату необхідності у забезпеченні такого позову.

Summary
Evris newsletter #3 На Украинском
Article Name
Evris newsletter #3 На Украинском
Description
Ежемесячный Дайджест от компании Evris. Здесь вы найдете 9 самых важных изменений в законодательстве Украины за текущий Месяц.
Author
Publisher Name
Evris
Publisher Logo