9 E-points

Шановні колеги, партнери, друзі!

Ми в Evris цінуємо Ваш час, тому розробили формат єдиного щомісячного онлайн дайджеста 9 E-points.

9 E-points – це щомісячний е-дайджест від Evris:

 • 9 новел законодавства, про які варто знати бізнес спільноті для завчасного реагування.
 • 9 ділових та юридичних заходів, які варто відвідати для нових ідей.
 • 9 цікавин від юристів Evris, які роблять свою справу талановито та з пристрастю.

 

Банки більше не подають до НБУ скан-копії документів для аналізу фіноперацій.

Суть змін

Постанова НБУ від 03.10.2017 року №98 внесла  зміни до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла та Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників. Постанова набрала чинності 5.10.2017 року.

Кого стосується 

Юридичних та фізичних осіб – клієнтів банків з придбання та перерахування за кордон валюти.

Які наслідки 

Скасування вимоги надавати скан-копії документів звільнить значні матеріальні та технічні ресурси банківських установ та сприятиме ефективному, ризик-орієнтованому підходу банків до здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів. НБУ уповноважив банківські установи самостійно виявляти ризикові фінансові операції клієнтів та ефективно управляти ризиками.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Скасовано вимогу, згідно з якою банки повинні були надавати НБУ скан-копії документів, на підставі яких вони здійснювали аналіз фінансових операцій своїх клієнтів.

Зокрема, йдеться про скан-копії таких документів:

– виписок клієнтів та скан-копій документів, які є підставою для здійснення операцій, крім рішення емітента про виплату дивідендів іноземному інвестору (використовується для аналізу попиту);

– висновків за кожним договором, анкет клієнтів та інших документів стосовно вжитих банком заходів під час здійснення аналізу і перевірки інформації про фінансові операції та їх учасників.

 

Внесено зміни в умови нарахування пенсій  

 

Суть змін

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» №2148-VIII прийнятий Верховною Радою України 03.10.2017, набув чинності 11.10.2017.

Кого стосується 

Особи пенсійного, передпенсійного віку, громадяни, які мають намір отримувати пенсії в Україні.

Які наслідки 

З 1 жовтня прожитковий мінімум для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, становитиме 1 452 гривні, а не 1 312, як зараз.

Також передбачається надання гарантій для інвалідів із дитинства, дітей-інвалідів, пенсіонерів, які не мають повного стажу, і осіб, які не мають права на пенсію і отримують зараз 949 грн.

Кількість таких громадян на сьогодні – близько 1 мільйона осіб. Розмір пенсії для них збільшиться на 45% і становитиме 1 373 гривні. Крім того, для 5,6% пенсіонерів пенсії в середньому збільшаться на 692 грн.

Передбачається підвищення необхідного страхового стажу для виходу на пенсію до 25 років в 2018 році і до 35 років щорічно до 2028 року. Документом пропонується перегляд умов призначення пенсії за віком у 60 років з 1 січня 2018 року. Разом з тим застрахована особа має право самостійно визначити свій пенсійний вік.

Встановлюється, що в 60 років виходять на пенсію ті особи, які на 1 січня 2018 року матимуть 25 років страхового стажу, а діапазон вимоги щодо страхового стажу щорічно буде збільшуватися на 12 місяців до досягнення 35 років у 2028 році. У 63 роки виходитимуть на пенсію ті особи, які на 1 січня 2018 року будуть мати 15 років страхового стажу, проте не мати 25 років.

У 65 років будуть виходити ті особи, які на 1 січня 2019 року матимуть 15 років страхового стажу, проте не мати 16 років. При цьому передбачається на перехідний період (3 роки) при втраті роботи призначати державну соціальну допомогу при наявності 15 років страхового стажу. Також в законі прописана можливість покупки до 2 років відсутнього страхового стажу із застосуванням додаткового коефіцієнта: 2 – за період до 12 місяців і 1,5 – за період з 13 до 24 місяців.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

З метою забезпечення належного пенсійного забезпечення особам необхідно детально з’ясувати відомості про свій страховий стаж. За відсутності відповідної кількості страхового стажу існує можливість придбати такий та подати до органу пенсійного фонду документи для перерахунку пенсій.

 

Зміни у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Збільшення кількості підприємств, які мають проходити аудит. Необхідність надання фінансової звітності на запити зацікавлених осіб.

 

Суть змін

Закон України №2164-VIII від 05.10.2017 р. «Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо удосконалення деяких положень» (проект закону 4646-д від 16.06.2017) прийнятий Верховною Радою України 05.10.2017 року та підписаний Президентом України.

Кого стосується 

Увесь український бізнес. Найбільше змін чекають на великі підприємства, проте ряд новацій стосується також і малого та середнього бізнесу.

Які наслідки

Закон України №2164-VIII від 05.10.2017 р. вносить ряд змін до законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність, зокрема:

 • змінені критерії для розподілу підприємств для цілей фінансової звітності;
 • великі підприємства та ряд інших суб’єктів визначено такими, що «становлять суспільний інтерес»;
 • розширено коло підприємств, які підлягають обов’язковому аудиту та які мають оприлюднювати річну фінансову звітність;
 • зобов’язано підприємства надавати фінансову звітність за запитами фізичних та юридичних осіб.

Мікропідприємства, малі, середні або великі підприємства визначатимуть по-новому

Для цілей складання фінансової звітності підприємства групуватимуться на мікропідприємства, малі, середні та великі підприємства. Від цього залежатиме, який обсяг фінансової звітності складатиме підприємство, чи підлягає підприємство обов’язковому аудиту, чи зобов’язане воно застосовувати міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).

Для визначення відповідності критеріям, зазначеним в євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів Національного банку, що встановлювались для євро протягом відповідного року.

Підприємства, що становлять суспільний інтерес

Запроваджується термін «підприємства, що становлять суспільний інтерес». Такими підприємствами є:

 • великі підприємства;
 • емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів;
 • банки;
 • страховики;
 • недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що відносяться до мікропідприємств та малих підприємств).

Підприємства, що становлять суспільний інтерес, мають застосовувати МСФЗ для складання фінансової звітності, а також оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці.

Крім того, такі підприємства зобов’язані утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входить не менше двох осіб. Проте, ця вимога не поширюється на недержавні пенсійні фонди та інститути спільного інвестування.

Головним бухгалтером підприємства, що становить суспільний інтерес, може бути призначена особа, яка:

 • має повну вищу економічну освіту,
 • має стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше 3 років,
 • не має непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності.

Аудит річної фінансової звітності та її оприлюднення на веб-сайті

Обов’язок проводити обов’язковий аудит річної фінансової звітності поширено також на такі суб’єкти:

 • середні підприємства;
 • великі підприємства та інші підприємства, що становлять суспільний інтерес;
 • суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку;
 • підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення (такі підприємства ще й зобов’язані застосовувати МСФЗ).

Вищезазначені підприємства мають оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).

 Надання фінансової звітності на запити фізичних та юридичних осіб

Відповідно до нового закону, фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є конфіденційною інформацією та не відноситься до інформації з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законом.

Підприємства зобов’язані надавати копію фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Нагадаємо, Закон України «Про доступ до публічної інформації» зобов’язує надати відповідь на запит не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту. Також існує можливість продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних.

Закон України №2164-VIII від 05.10.2017 р. не врегульовує питання плати чи відшкодування фактичних витрат за надання копії фінансової звітності за запитами. Вірогідно, питання оплати можуть врегульовуватися існуючими правилами, передбаченими Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Крім того, підприємства зобов’язані забезпечувати доступність фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності для ознайомлення юридичних та фізичних осіб за місцезнаходженням цих підприємств.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Зміни набирають чинності з 01 січня 2018 року. Проте лише з 01.01.2019 р. запрацюють норми щодо оприлюднення річної фінансової звітності (разом з аудиторським висновком) на веб-сторінці для великих підприємств, що не є емітентами цінних паперів, середніх підприємств, а також для інших фінансових установ, що відносяться до мікропідприємств та малих підприємств.

Першим звітним періодом, за який підприємства, які зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, є 2019 рік.

Підприємства мають право подавати фінансову звітність, складену за таксономією фінансової звітності, починаючи з 2018 року.

 

АМКУ надав роз’яснення з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги, зокрема, щодо винятків зі сфери дії Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»

 

Суть змін

Прийнято рішення АМКУ №35-рр/дд від 05.10.2017 року  “Роз’яснення з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги”

Кого стосується 

Надавачів та отримувачів державної допомоги.

Які наслідки 

АМКУ надав роз’яснення з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги, зокрема, щодо винятків зі сфери дії Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (надалі – Закон), а саме: державної підтримки господарської діяльності шляхом інвестування в об’єкти інфраструктури, компенсації витрат у зв’язку з наданням послуг, що становлять загальний економічний інтерес, підтримки ОСББ за рахунок державного/місцевого бюджетів та державної підтримки суб’єктів природних монополій.

Зазначені роз’яснення дозволять уникнути непорозумінь при наданні та отриманні державної допомоги та мінімізують ризик визнання державної допомоги незаконною.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

АМКУ зазначає, що вимоги Закону не поширюються на державну підтримки господарської діяльності шляхом інвестування в об’єкти інфраструктури, але лише у разі застосування конкурентних процедур відбору відповідного суб’єкта господарювання-отримувача державної допомоги.

Ще одним винятком зі сфери дії Закону повинна бути компенсація обґрунтованих витрат у зв’язку з наданням послуг, що становлять загальний економічний інтерес. Наразі затверджений перелік таких послуг відсутній. АМКУ в своєму роз’ясненні вказує основні критерії, дотримання яких дозволить такій компенсації потрапити до категорії винятків із Закону: виконання чітко встановлених та визначених зобов’язань суб’єкта господарювання перед населенням з зафіксованими термінами; обрання суб’єкта господарювання, який надає відповідні послуги, шляхом проведення конкурентної процедури публічних закупівель або за

конкурсом; завчасне та прозоре визначення параметрів розрахунку компенсації; компенсація не повинна бути надмірною і не перевищує необхідної суми для покриття всіх або частини витрат, понесених суб’єктом господарювання при наданні відповідних послуг.

Додатково АМКУ роз’яснює, що підтримка ОСББ за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів не може бути віднесена до державної допомоги та не підпадає під дію Закону, оскільки ОСББ не є суб’єктом господарювання у розумінні чинного законодавства України. Також, не буде вважатись державною допомогою державна підтримка суб’єктів природних монополій, але лише у випадку дотримання одночасно певних умов (якщо послуги, що надаються, є предметом природної монополії, відповідна послуга не конкурує з іншими послугами, природна монополія не лише виключає можливість конкуренції на ринку, а й передбачає існування ексклюзивного надавача відповідної послуги на такому ринку, якщо надавач послуги здійснює діяльність на іншому ринку, відкритому для конкуренції, можливість здійснення перехресного субсидіювання повинна бути виключена).

Крім цього, роз’яснення наводить додатковий перелік форм, в яких може реалізовуватись державна допомога (надання комунального майна суб’єктам господарювання в безоплатне користування, звільнення від сплати орендної плати суб’єктів господарювання, які орендують комунальне майно в навчальних закладах міста та надають послуги, пов’язані з навчально-виховним процесом, фінансова підтримка на виконання статутної діяльності і т.д.).

Додатково, роз’яснення також висвітлює низку питань стосовно підготовки та подання інформації надавачами державної допомоги, розрахунку обсягу державної допомоги тощо.

 

Прийнято довгоочікуваний законопроект «Про електронні довірчі послуги». 

 

Суть змін

20.10.2017 року законопроект підписано Головою Верховної ради України та направлено на підпис Президенту України.

Кого стосується 

Фізичних та юридичних осіб, банків, платіжні системи, осіб, зайнятих у сфері електронної комерції, суб’єктів владних повноважень.

Які наслідки 

Прийняття Закону України «Про електронні довірчі послуги» дасть змогу запровадити в Україні модель та принципи надання електронних довірчих послуг Європейського Союзу шляхом гармонізації з положеннями Регламенту, з урахуванням національних особливостей, не руйнуючи систему взаємодії суб’єктів у сфері електронного цифрового підпису, що склалась в Україні.

Законопроект дозволить повноцінно здійснювати електронні банківські послуги за участю посередників, в тому числі із застосуванням таких форм ідентифікації, як BankID, MobilD.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Врегульовано поняття постачальника електронних довірчих послуг – тобто особи, яка буде посередником у наданні електронних послуг і відповідатиме за чинність електронних сертифікатів, цифрових підписів та ключів захисту.

Законопроект вводить у законодавство такі нові поняття, як електронна печатка, відкритий та особистий ключ,  сертифікати відповідних ключів, електронна позначка часу, довірчий список та багато інших.

Передбачено створення Довірчого списку кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та інформації про послуги, що ними надаються. При цьому  внесення кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів до Довірчого списку здійснюється за участі Нацбанку України.

До переліку електронних довірчих послуг ввійшли:

 • створення, перевірка та підтвердження удосконаленого електронного підпису чи печатки;
 • формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката електронного підпису чи печатки;
 • формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката автентифікації веб-сайту;
 • формування, перевірка та підтвердження електронної позначки часу;реєстрована електронна доставка;зберігання удосконалених електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами.

Прикінцевими та перехідними положеннями законопроекту передбачено набуття чинності через рік із дня публікації

НБУ спростив правила обслуговування рахунків клієнтів в банках та здійснення безрахункових розрахунків.

Суть змін

Постанова НБУ №106 набрала чинності 31.10.2017 року.

Кого стосується 

Банків та юридичних осіб-боржників.

Які наслідки 

Документ регулює спірні питання, зокрема:

 • відсутнє обов’язкове використання печатки на документах підприємств;
 • дозволено укладення договорів по відкриттю банківського рахунку та банківського вкладу в електронній формі, зокрема, шляхом приєднання клієнта до публічної пропозиції укладення договору;
 • надання клієнтам, які вже мають рахунки в банку  права на відкриття наступних рахунків в цьому банку без особистої присутності;
 • передбачена уступка прав вимоги по договору банківського вкладу;
 • визначено порядок обслуговування рахунків фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена;
 • визначено порядок відкриття ФОБ поточних рахунків для здійснення деяких видів виплат заробітної плати.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Банкам слід вживати заходи з метою удосконалення порядку відкриття, використання, залучення коштів на рахунки клієнтів банків та здійснення безготівкових розрахунків та спрощення ведення бізнесу.

Постановою № 106 внесено зміни до:

– Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492,

– Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 3 грудня 2003 року № 516;

–  Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22.

Встановлено вимоги до банків, що мають намір здійснити інвестицію в рамках процедури добровільної фінансової реструктуризації.

Суть змін

Постановою НБУ від 20.10.2017 року №104 внесено зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, що набрала чинності 24.10.2017 року.

Кого стосується 

Банків та юридичних осіб-боржників.

Які наслідки 

Врегульовано діяльність банків в рамках процедури фінансової реструктуризації.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Банк має право здійснити інвестицію в рамках процедури фінансової реструктуризації як комплексу заходів із реструктуризації заборгованості боржника під час процедури добровільної фінансової реструктуризації або процедури досудової санації за умови одночасного дотримання таких спеціальних вимог:

1) строк банківської діяльності становить не менше ніж три роки;

2) розмір регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Інструкції або банк виконує програму капіталізації та здійснення інвестиції не приведе до порушення банком вимог Інструкції або невиконання програми капіталізації у визначені в ній строки;

3) банк не є об’єктом застосування заходів впливу (у частині щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій).

Вдосконалення правового регулювання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) та для забудови (суперфіцію).

 

Суть змін

Проект відповідного Закону одержаний Верховною Радою тільки наприкінці жовтня, строк прийняття його за основу буде залежати від швидкості проходження погоджень у відповідних комітетах та винесення законопроекту не голосування до сесійної зали.

Кого стосується 

Українського бізнесу, зокрема, аграрних та промислових холдингів, які бажають оформити відносини з власниками земельних ділянок шляхом укладення емфітевзису та суперфіцію.

Які наслідки 

Прийняття законопроекту вдосконалить положення актів цивільного та земельного законодавства України щодо права користування емфітевзису та суперфіцію.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Пропонується:

 • визначити терміни передачі землі в оренду для сільськогосподарських потреб або будівництва, а також форму і істотні умови відповідних договорів;
 • визначити на законодавчому рівні порядок внесення плати за землю і розширити перелік підстав для розірвання договорів емфітевзису та суперфіцію;
 • законодавчо передбачити право емфітевта і суперфіціарія вимагати відповідного зменшення плати за договором, якщо стан земельної ділянки, переданої у користування, погіршився не з їхньої вини.

 

Внесено зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

 

Суть змін

Закон України №2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» набуває чинності з 1.01.2018 року, крім абзаців шостого і сьомого пункту 12 розділу І, які набувають чинності з 1.01.2019 року.

Кого стосується 

Всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність, а також на операції з виконання державного та місцевих бюджетів і складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства.

Які наслідки 

– введено нові та змінено старі бухгалтерські терміни;

– визначено, що незначні недоліки, виявлені в первинних документах, не є підставою для невизнання господарської операції; для цілей бухгалтерського обліку;

– встановлено критерії віднесення підприємств до мікропідприємств, малих, середніх та великих підприємств відповідно до положень Директиви ЄС № 2013/34/ЄС;

– уточнено період складання проміжної фінансової звітності з метою забезпечення однозначності у визначенні періоду, за який вона складається;

– дозволено не складати консолідовану фінансову звітність малим групам, які відповідають критеріям, передбаченим цим законопроектом;

– удосконалено порядок подання та оприлюднення фінансової звітності, передбачивши її подання підприємствами, що застосовують МСФЗ, в єдиному електронному форматі, а також зобов’язавши підприємства надавати копії фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

– мікро- та малі підприємства звільнено від подання звіту про управління. Для середніх підприємств передбачено невідображення у звіті про управління так званої нефінансової інформації.

Як підготуватися / механізм запровадження змін

Першочергово необхідно визначити приналежність підприємства до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств, чи підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Необхідно здійснити комплексний аналіз належного дотримання бухгалтерією підприємства принципів бухгалтерського обліку визначених міжнародними стандартами або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з урахуванням внесених змін.

Слід визначити обсяги фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності, та вимоги до її оформлення з урахуванням приналежності підприємства до одного з видів підприємств визначеного відповідним Законом. Забезпечити реалізацію нових вимог Закону стосовно публічності фінансової звітності та надання її на запити зацікавлених осіб.

 

Summary
Evris newsletter #2 На Украинском
Article Name
Evris newsletter #2 На Украинском
Description
Ежемесячный Дайджест от компании Evris. Здесь вы найдете 9 самых важных изменений в законодательстве Украины за текущий Месяц.
Author
Publisher Name
Evris
Publisher Logo